พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

วันนี้ (๒ มิ.ย. ๖๓) เวลา ๑๔.๐๐ น. นางดวงตา ตันโช เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานกล่าวถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ พร้อมนำผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ โถงชั้น ๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

1 IMG_7496 IMG_7506 IMG_7523 IMG_7540 IMG_7545 IMG_7563 IMG_7569 IMG_7574 IMG_7580 IMG_7585 IMG_7589 IMG_7595 IMG_7607 IMG_7609 IMG_7624 IMG_7653 IMG_7655 IMG_7662

 

สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน มอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้สำนักงานราชบัณฑิต สู้ภัยโควิด-๑๙

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐  น. ณ ห้องประชุม  ๔๐๓  ชั้น  ๔ กองวิทยาศาสตร์ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ดร.ดวงตา  ตันโช เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ให้การต้อนรับ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ  ในโอกาสที่เดินทางมามอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าจำนวน  ๓,๕๐๐  ชิ้น ให้แก่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ในการนี้ ศ. ดร.ไผทชิต  เอกจริยกร ได้มอบเงินให้แก่สภาสตรีฯ เพื่อสนับสนุนการทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า

1 2 4 5 6 7 8 9 10

ประกาศเลื่อนการจัดงานมอบรางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๒

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Corona Virus Disease 2019: C-19) ในประเทศไทย  สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเลื่อนการจัดงานมอบรางวัล “ราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ” ให้แก่ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ซึ่งเดิมกำหนดจัดใน“วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓” ออกไปจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จะคลี่คลายลงและอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมจะจัดงานได้ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

เลื่อนการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย ภาคเหนือ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID 19) มีการแพร่ระบาดในวงกว้างและยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลาย เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและป้องกันการแพร่กระจายจากไวรัส COVID 19 สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจึงขอเลื่อนการจัดอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย ภาคเหนือ ที่กำหนดจัด ณ ห้องวังธารา โรงแรมดิ อิมพิเรียลโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ พิษณุโลก อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖-วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกไปก่อน และคาดว่าจะเริ่มการจัดอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย ได้อีกครั้งในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป สำหรับผู้เข้ารับการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย ภาคเหนือ ที่ได้ลงทะเบียนแล้วยังคงให้สิทธิ์ในการเข้าอบรมในช่วงเวลาที่จะกำหนดใหม่ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

การประชุมเพื่อรับฟังและยืนยันรูปแบบรายการแบบการก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซนซี

เมื่อวันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ อุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ ๒ พร้อมด้วยนางดวงตา ตันโช เลขาธิกาารราชบัณฑิตยสภา และผู้บริหารสำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมประชุมเพื่อรับฟังและยืนยันรูปแบบรายการแบบการก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซนซี ซึ่งจะเป็นที่ทำการแห่งใหม่ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

IMG_5202 IMG_5205 IMG_5209 IMG_5210 IMG_5213 IMG_5214 IMG_5215