สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ประทานพระอนุญาตให้เข้าเฝ้าเพื่อขอประทานพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓

เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ประทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์ นพ.สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเข้าเฝ้าเพื่อขอประทานพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓

IMG_5314 IMG_5327

 

การประชุมหารือเรื่องการดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อนตามแนวทางการอนุรักษ์ของกรมศิลปากร ร่วมกับกรมศิลปากร

เมื่อวันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ อุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ ๒ พร้อมด้วยนางดวงตา ตันโช เลขาธิกาารราชบัณฑิตยสภา และผู้บริหารสำนักงานราชบัณฑิตยสภาประชุมหารือเรื่องการดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อนตามแนวทางการอนุรักษ์ของกรมศิลปากร ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และกรมศิลปากร

IMG_5218 IMG_5219 IMG_5220 IMG_5226 IMG_5227 IMG_5228 IMG_5240 IMG_5241 IMG_5245 IMG_5246 IMG_5247

การประชุมเพื่อรับฟังและยืนยันรูปแบบรายการแบบการก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซนซี

เมื่อวันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ อุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ ๒ พร้อมด้วยนางดวงตา ตันโช เลขาธิกาารราชบัณฑิตยสภา และผู้บริหารสำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมประชุมเพื่อรับฟังและยืนยันรูปแบบรายการแบบการก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซนซี ซึ่งจะเป็นที่ทำการแห่งใหม่ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

IMG_5202 IMG_5205 IMG_5209 IMG_5210 IMG_5213 IMG_5214 IMG_5215

พิธีลงนามสัญญาเช่าอาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อน

วันนี้ (๒๙ ม.ค. ๖๓) เวลา ๙.๐๙ น. ณ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีพิธีลงนามสัญญาเช่าอาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อนระหว่างสำนักงานราชบัณฑิตยสภากับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เพื่อใช้เป็นที่ทำการของราชบัณฑิตยสภา
IMG_5002

IMG_5014

IMG_5035

IMG_5041

IMG_5042

IMG_5056

IMG_5064

IMG_5076