โครงการสร้างความรับรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม

เมื่อวันที่ ๑๓–๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยนางสาวสุปัญญา ชมจินดา ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน เพื่อจัด “โครงการสร้างความรับรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม ในโอกาสที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งตรวจเยี่ยมภารกิจหน่วยงานในกำกับของรัฐมนตรี และการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานบูรณาการหน่วยงานในการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ (จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง) โดยจัดกิจกรรม ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชนตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และที่พิพิธภัณฑ์บ้านไทเขิน เพื่อการท่องเที่ยว หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนวันที่ ๒ เดินทางไปจัดกิจกรรมที่ โรงแรมกัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0025

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0084

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0088

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0102

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0136

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0219

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0238

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0270

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0276

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0281

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0283

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0299

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0302

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0318

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0345

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0346

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0377

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0419

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0433

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0443

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0451

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย ภาคเหนือ วันพุธที่ ๑๖-วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องนคราแกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองฯ จังหวัดแพร่

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย ภาคเหนือ

วันพุธที่ ๑๖-วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ห้องนคราแกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองฯ จังหวัดแพร่

ดูรายชื่อผู้อบรม

โครงการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย (ภาคเหนือ)

ขอเชิญครูอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย (ภาคเหนือ) วันพุธที่ ๑๖-วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องนคราแกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองฯ จังหวัดแพร่ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

โครงการอบรมครูภาษาไทย จังหวัดแพร่

แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม

นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา และนางแสงจันทร์ แสนสุภา รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คนรักคลอง”…”ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี”

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา และนางแสงจันทร์ แสนสุภา รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คนรักคลอง”…”ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ และสืบสานพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดูแล รักษา พัฒนาลำน้ำและคูคลอง

IMG_1006 IMG_1009 IMG_1007 IMG_1008