สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัด “โครงการสร้างความรับรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม” ณ พื้นที่จังหวัดแพร่และพะเยา

1
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘-วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เลขาธิการราช-บัณฑิตยสภามอบหมายให้นางแสงจันทร์ แสนสุภา รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภานำเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเดินทางไปยังพื้นที่จังหวัดแพร่และจังหวัดพะเยา เพื่อจัด “โครงการสร้างความรับรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม” ในโอกาสที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งตรวจเยี่ยมภารกิจหน่วยงานในกำกับของรัฐมนตรี

กิจกรรมของคณะฯ ประกอบด้วย จัดนิทรรศการ ณ หอประชุมโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยาและเยี่ยมชมโครงการจักรยานน้ำเพื่อการท่องเที่ยวที่กองทุนหมู่บ้านโป่งศรี หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองฯ จังหวัดแพร่, จัดนิทรรศการ ณ หอประชุมโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ และเยี่ยมชมโครงการปลูกพืชเศรษฐกิจ (เมล่อน) ที่กองทุนหมู่บ้านปากทาง หมู่ที่ ๖ ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ และเยี่ยมชมโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ ณ กองทุนชุมชนเมือง วัดศรีอุโมงค์คำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองฯ จังหวัดพะเยา

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ณ ท้องสนามหลวง

วันนี้ (๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑) เวลา ๙.๐๐ น. นางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ  เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ณ ท้องสนามหลวง

142619 142639 142642 142644

พิธีแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต

วันนี้ (๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑) เวลา ๙.๓๙ น. นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นำผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดพิธีแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต ณ โถงชั้น ๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
IMG_1279

IMG_1305

IMG_1306

IMG_1343

IMG_1350

IMG_1355

IMG_1372

IMG_1377

IMG_1390