เปิดรับสมัครครูอาจารย์ภาษาไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในพื้นที่ภาคกลาง เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย (ภาคกลาง)

เปิดรับสมัครครูอาจารย์ภาษาไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในพื้นที่ภาคกลาง จำนวน ๒๐๐ คน (๑ โรงเรียนสมัคร ๒ คน) เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย (ภาคกลาง) ซึ่งจะจัด ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อำเภอเมืองฯ จังหวัดชลบุรี ในวันพุธที่ ๒๗-วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมได้ทาง www.royin.go.th สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวกระลำภักษ์ แพรกทอง และนางปัญจมา สุดสวาท โทร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๓๐๑๕ และ ๓๐๐๔

แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม

เชิญร่วมงานมอบรางวัล “ราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ” ให้แก่ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นประจำพุทธศักราช ๒๕๖๑

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะจัดงานมอบรางวัล “ราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ” ให้แก่ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นประจำพุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมี ศาสตราจารย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล ในวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐-๑๑.๐๐ น. ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ในงานนี้มีนักแสดง ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ รวมทั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์/บริษัทที่ส่งนักแสดงละครโทรทัศน์และผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ที่ได้รับรางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ ตลอดจนนักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๑ เข้ารับรางวัลด้วย จึงขอเชิญสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว
1111

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการในโครงการจัดปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร : สำนักศิลปกรรม เรื่อง วัฒนธรรมทางภาษา ภาษาไทยกับวัฒนธรรม

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการในโครงการจัดปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร : สำนักศิลปกรรม เรื่อง วัฒนธรรมทางภาษา ภาษาไทยกับวัฒนธรรม ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องอมรินทร์ โรงแรมเอสดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมงานและกรุณาตอบกลับภายในวันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๘๕ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวศยามล แสงมณี และนางสาวนันทนา แสนสุข โทร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๒๐๔๕, ๒๐๓๓

โครงการราชบัณฑิตสัญจร ๒๕๖๒ พร้อมกำหนดการ แนบจดหมาย