โครงการสร้างความรับรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม

เมื่อวันที่ ๑๓–๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยนางสาวสุปัญญา ชมจินดา ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน เพื่อจัด “โครงการสร้างความรับรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม ในโอกาสที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งตรวจเยี่ยมภารกิจหน่วยงานในกำกับของรัฐมนตรี และการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานบูรณาการหน่วยงานในการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ (จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง) โดยจัดกิจกรรม ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชนตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และที่พิพิธภัณฑ์บ้านไทเขิน เพื่อการท่องเที่ยว หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนวันที่ ๒ เดินทางไปจัดกิจกรรมที่ โรงแรมกัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0025

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0084

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0088

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0102

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0136

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0219

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0238

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0270

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0276

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0281

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0283

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0299

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0302

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0318

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0345

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0346

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0377

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0419

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0433

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0443

c44e038cac1f50cb7e7db06d54ae91de4_4620693218547561809_190128_0451

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย ภาคเหนือ วันพุธที่ ๑๖-วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องนคราแกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองฯ จังหวัดแพร่

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย ภาคเหนือ

วันพุธที่ ๑๖-วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ห้องนคราแกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองฯ จังหวัดแพร่

ดูรายชื่อผู้อบรม

โครงการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย (ภาคเหนือ)

ขอเชิญครูอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย (ภาคเหนือ) วันพุธที่ ๑๖-วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องนคราแกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองฯ จังหวัดแพร่ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

โครงการอบรมครูภาษาไทย จังหวัดแพร่

แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม