ทีมงานวารสารจันทรเกษมสาร และนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงานเรื่อง ภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะทีมงานวารสารจันทรเกษมสาร และนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  รวม ๑๕ คน ในโอกาสที่เยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงานเรื่อง ภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา พร้อมนี้ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภาได้มอบหมายให้นางสาวสุปัญญา  ชมจินดา  ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม และโฆษกสำนักงานราชบัณฑิตยสภา บรรยายสรุปหลักเกณ์การใช้ภาษาไทยของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ณ หอประวัติ ชั้น ๑

จันทรเกษม20180704_180706_0005จันทรเกษม20180704_180706_0024จันทรเกษม20180704_180706_0030IMG_6782 IMG_6783 IMG_6784 IMG_6786 IMG_6788 IMG_6789 IMG_6790 IMG_6791 IMG_6792

การประชุมบูรณาการความร่วมมือระดับกระทรวงระหว่างสำนักนายกรัฐมนตรีกับกระทรวงวัฒนธรรม

วันนี้ (๒๙ มิ.ย. ๖๑) เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยนางแสงจันทร์ แสนสุภา รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นางสาวสุปัญญา ชมจินดา ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม และนายอภิเดช บุญสงค์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ร่วมประชุมบูรณาการความร่วมมือระดับกระทรวงระหว่างสำนักนายกรัฐมนตรีกับกระทรวงวัฒนธรรม ณ ห้องประชุม ๓๐๒ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมฯ และมีผู้แทนของหน่วยงานในกำกับ ได้แก่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อพิจารณาแนวการบูรณาการความร่วมมือกันต่อไป

112623 112641112618

ผู้บริหารสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ”

1 2-1

เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยนางสาวสุปัญญา ชมจินดา ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม และโฆษกสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ” ที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จัดขึ้น ณ ฮอลล์ ๙ ชั้น ๒ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานดังกล่าวในเวลา ๑๐.๑๐ น.

3 4

ความรับผิดทางแพ่งของผู้นำเข้าเครื่องปรับจังหวะการเต้นของหัวใจและเครื่องกระตุกหัวใจ ตามกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และประเทศไทย (ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ธนิตกุล)

ความรับผิดทางแพ่งของผู้นำเข้าเครื่องปรับจังหวะการเต้นของหัวใจและเครื่องกระตุกหัวใจ

ตามกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ธนิตกุล

ภาคีสมาชิก ประเภทวิชานิติศาสตร์

สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ความรับผิดทางแพ่งของผู้นำเข้าเครื่องปรับจังหวะการเต้นของหัวใจและเครื่องกระตุกหัวใจ ตามกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และประเทศไทย