รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗-วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องอมรินทร์ โรงแรมเอส. ดี. อเวนิว กรุงเทพมหานคร
๑. เนื่องจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภากำหนดจำนวนผู้เข้าอบรมโรงเรียนละ ๒ คน ดังนั้นโรงเรียนที่มีผู้สมัครเกินจำนวนจากที่กำหนด ผู้สมัครเป็นลำดับที่ ๓ เป็นต้นไปของแต่ละโรงเรียนจะอยู่ในรายชื่อสำรอง
๒. ผู้ที่อยู่รายชื่อสำรองถ้าประสงค์จะเข้าร่วมการอบรม กรุณาลงทะเบียนหน้างาน ทั้งนี้จะได้รับเกียรติบัตร แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเอกสารประกอบการอบรม ของที่ระลึก อาหารกลางวันและอาหารว่าง
ดังแนบ

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางดวงตา ตันโช เลขธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานนำผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โถงชั้น ๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

IMG_8037 IMG_8041 IMG_8046 IMG_8061 IMG_8063 IMG_8078 IMG_8083 IMG_8086 IMG_8088 IMG_8092

อนึ่ง ในอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสาวบุญธรรม กรานทอง รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นำผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

IMG_8357 IMG_8361 IMG_8364 IMG_8365 IMG_8367 IMG_8370 IMG_8372 IMG_8376

 

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคจตุปัจจัยเพื่อสมทบองค์กฐินในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๓

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคจตุปัจจัยเพื่อสมทบองค์กฐินในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดอัมพวันเจติยาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. แจ้งความจำนงเพื่อร่วมบริจาคได้ที่ธุรการกอง หรือสำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ตามเอกสารแนบ

ใบบริจาคจตุปัจจัย เนื่องในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

Image170720084842-000

ป้ายประชาสัมพันธ์กฐินพระราชทาน63jpg_Page1