กิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๖๐ ปีใหม่ไทย

IMG_7438

วันนี้ (๑๒ เม.ย. ๖๐) นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐ และในโอกาสที่ ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ ได้ดำรงตำแหน่งนายกราชบัณฑิตยสภา คนใหม่ โดยรับตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

IMG_7402 IMG_7403 IMG_7404 IMG_7406 IMG_7407 IMG_7408 IMG_7411 IMG_7412 IMG_7414 IMG_7415 IMG_7416 IMG_7417 IMG_7426

การประชุมระดับกรมของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

IMG_7398 IMG_7395

นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานการประชุมระดับกรมของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ และพิจารณาข้อราชการเร่งด่วน โดยมีผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และข้าราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

IMG_7396 IMG_7397 IMG_7399

รับหนังสือศัพท์บัญญัติพระองค์วรรณฯ

ขอแจ้งผู้ได้รับบัตรหนังสือศัพท์บัญญัติพระองค์วรรณฯ ซึ่งจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ๑๒๕ ปี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ กรุณาติดต่อรับหนังสือได้ที่ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖ ต่อ ๒๐๐๖ (นางทรงศรี จันทรทิณ)