พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

IMG_8906 IMG_8931IMG_8909

วันนี้ เวลา ๙.๓๐ น. (๑๑ ส.ค. ๖๐) ณ โถงชั้น ๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา  ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  โดยมี นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานนำผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา  ร่วมลงนามโดยพร้อมเพรียงกัน

IMG_8913 IMG_8915 IMG_8917

IMG_8921 IMG_8926IMG_8905

IMG_8941

กิจกรรมถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา ๖๐ ปี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดกิจกรรมถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา ๖๐ ปี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดย เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา มอบหมายให้นางสาวสุปัญญา ชมจินดา เลขานุการกรม ในฐานะโฆษกสำนักงานราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยคณะทำงานโฆษกและประชาสัมพันธ์ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา และฝ่ายแผนและประเมินผล เดินทางไปมอบหนังสือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาให้แก่ศูนย์เยาวชนเทเวศร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยมี นายชัยวัฒน์ รัตนเอกวาที หัวหน้าศูนย์เยาวชนเทเวศร์ เป็นผู้รับมอบ

IMG_8869 IMG_8873IMG_8852

IMG_8876IMG_8866 IMG_8882

 

คณะข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมชมกิจกรรม “ใต้ร่มพระบารมีบนวิถีที่ยั่งยืน”

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นางแสงจันทร์ แสนสุภา ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาไปเยี่ยมชมกิจกรรม ใต้ร่มพระบารมีบนวิถีที่ยั่งยืน” ที่วัดราชนัดดารามและอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์จัดโดยฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

20374719_1755917074700825_1218232773598115777_n 20376009_1755918594700673_6654020790784261243_n 20430042_1755918788033987_8344743603454932651_n

20431341_1755918534700679_4114073475326948507_n 20476175_1755918718033994_939580188919865677_n 20476188_1755916878034178_8905456398880942948_n

20476598_1755918511367348_4252153776438640384_n 20294128_1755918321367367_3737472857170270348_n 20294275_1755916968034169_3433121740068327637_n

20294325_1755918554700677_4268899087932483240_n 20374617_1755918238034042_2984611090613444930_n20374712_1755918431367356_6368944339314356601_n

 

ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก ผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

IMG_1926 IMG_1928 IMG_1931 IMG_1932 IMG_1935 IMG_1937 IMG_1939 IMG_1943 IMG_1945 IMG_1947 IMG_1949 IMG_1950 IMG_1958 IMG_1960 IMG_1966 IMG_1969 IMG_1975 IMG_1978