บันทึกเทปอาศิรวาท ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันนี้ (๒๖ ก.ค. ๖๐) เวลา ๑๔.๐๐ น. ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก กรรมการวิชาการ ผู้บริหาร พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมบันทึกเทปอาศิรวาท ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

IMG_8601IMG_8600

IMG_8603 IMG_8606

 

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

วันนี้ (๒๖ ก.ค. ๖๐) เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดย นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยนางนัยนา วราอัศวปติ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นางสาวสุปัญญา ชมจินดา เลขานุการกรม นางชลธิชา สุดมุข ผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์ คณะทำงานโฆษกและประชาสัมพันธ์ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา และฝ่ายแผนและประเมินผล เดินทางไปมอบหนังสือและสื่อความรู้และร่วมกันจัดมุมหนังสือจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภาให้แก่โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมี นางณัฐชานันท์ มีผลกิจจารุกร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม เป็นผู้รับมอบ

IMG_8471 IMG_8483IMG_8456IMG_8489 IMG_8492 IMG_8496 IMG_8502 IMG_8505 IMG_8506 IMG_8510 IMG_8512 IMG_8514 IMG_8516IMG_8517IMG_8519IMG_8523IMG_8528IMG_8529IMG_8530IMG_8535IMG_8551IMG_8556IMG_8563IMG_8561IMG_8570

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๐

ด้วยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ขอพระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดบุรณศิริมาตยาราม ถนนอัษฎางค์ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. จึงขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๐ ตามเอกสารแนบ

ใบบริจาคจตุปัจจัย เนื่องในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

MX-M314NV_20170725_135819_02jpg_Page1

 

 

พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

IMG_8437

วันนี้ เวลา ๙.๓๐ น. (๒๕ ก.ค. ๖๐) นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานนำผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โถงชั้น ๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

IMG_8350 IMG_8354 IMG_8356 IMG_8357 IMG_8362 IMG_8367 IMG_8369 IMG_8374

 

 

การประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐

วันนี้ (๑๙ ก.ค. ๖๐) เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕  สำนักงานราชบัณฑิตยสภา มีการประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ ซึ่งในการประชุมมีการบรรยายผลงานทางวิชาการโดยราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก เรื่อง “นวัตกรรมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ในปลายคริสต์ศวรรษที่ ๑๙: Innovations and Economic Growth of the United States in the Late 19th Century” โดย ผศ. ดร.วงเดือน  นาราสัจจ์   ภาคีสมาชิก  ประเภทวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์อเมริกา

IMG_8344IMG_8338IMG_8339

IMG_8342 IMG_8343 IMG_8346

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย ระหว่างสำนักงานราชบัณฑิตยสภากับโรงเรียนชลประทานวิทยา

IMG_8245 IMG_8248  IMG_8255

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๔๕ น. ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร ๕๐ ปี ช.ป.ว. โรงเรียนชลประทานวิทยา นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา และ นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ ผู้จัดการโรงเรียนชลประทานวิทยา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย ระหว่างสำนักงานราชบัณฑิตยสภากับโรงเรียนชลประทานวิทยา เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย ท่ามกลางพยานของทั้ง ๒ ฝ่าย

IMG_8243 IMG_8250IMG_8259IMG_8263IMG_8264IMG_8267IMG_8268IMG_8275IMG_8279IMG_8290

และในเวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ได้มีการบรรยาย เรื่อง “สารพันปัญหาภาษาไทย” ให้นักเรียนในระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ของโรงเรียนชลประทานวิทยา โดย นายปิยะพงษ์ โพธิ์เย็น นักวรรณศิลป์ชำนาญการ กองศิลปกรรม เป็นผู้บรรยาย ณ หอประชุมชูชาติ กำภู ๖๐ ปี ชลประทานวิทยา

IMG_8299 IMG_8310IMG_8302 IMG_8313 IMG_8318 IMG_8320 IMG_8322 IMG_8326 IMG_8331

 

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบปีที่ ๒๙ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

นางสาวสุปัญญา  ชมจินดา  โฆษกสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เป็นผู้แทนสำนักงานราชบัณฑิตยสภา นำทีมโฆษกสำนักงานฯ ไปร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบปีที่ ๒๙ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมี นายจรูญ  ไชยศร  รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ต้อนรับคณะ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และได้ร่วมถ่ายภาพกับนางพิชญา  เมืองเนาว์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และนางพรอัปสร  นิลจินดา  ผู้อำนวยการส่วนผลิตรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

S__1581516 S__1581517 S__1581518 S__1581519