การประชุมระดับกรมของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

IMG_7398 IMG_7395

นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานการประชุมระดับกรมของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ และพิจารณาข้อราชการเร่งด่วน โดยมีผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และข้าราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

IMG_7396 IMG_7397 IMG_7399

รับหนังสือศัพท์บัญญัติพระองค์วรรณฯ

ขอแจ้งผู้ได้รับบัตรหนังสือศัพท์บัญญัติพระองค์วรรณฯ ซึ่งจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ๑๒๕ ปี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ กรุณาติดต่อรับหนังสือได้ที่ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖ ต่อ ๒๐๐๖ (นางทรงศรี จันทรทิณ)

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันครบรอบหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ปีที่ ๕๓

IMG_7327 IMG_7331

นางสาวสุปัญญา ชมจินดา เลขานุการกรม เป็นผู้แทนเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันครบรอบหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ปีที่ ๕๓ พร้อมด้วยคณะทำงานโฆษกสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ราชบัณฑิต มีอายุครบ ๙๘ ปี

เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๕๐๓ ชั้น ๕ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา คณะผู้บริหาร  และคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาความรู้ประวัติศาสตร์ไทย  ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาIMG_6597