กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานนำผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมฯ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึก ให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ทั้งนี้ วันวิสาขบูชาในปี ๒๕๕๙ ตรงกับวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ จัดสวน ทาสีรั้ว และตกแต่งสถานที่ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานฯ ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและร่มรื่น ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.
1

2

3

4

5

6

7

IMG_0693

IMG_0698

IMG_0701

IMG_0705

IMG_0786

การอบรมเรื่อง “การสร้างจิตพิชิตงาน”

วันนี้ (๑๓ พ.ค. ๕๙) เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑-๔๐๓ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้จัดการอบรมเรื่อง “การสร้างจิตพิชิตงาน” โดยจัดให้มีการบรรยาย เรื่อง “งานได้ผลคนเป็นสุข” มี พล.อ.ต. นพ.บุญเลิศ จุลเกียรติ เป็นวิทยากร

1

3

9

10

11

IMG_0582

IMG_0586

IMG_0591

IMG_0602

IMG_0604

IMG_0606

IMG_0609

IMG_0614

IMG_0617

IMG_0623

IMG_0625

IMG_0633

IMG_0641

IMG_0646

IMG_0647

IMG_0675

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานดอกไม้เนื่องในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร มีอายุครบ ๙๗ ปี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานดอกไม้เนื่องในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร มีอายุครบ ๙๗ ปีเต็ม นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม
สแกน (1)

ร่วมงานวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ๘๓ ปี

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา และเลขานุการกรม ร่วมงานวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ๘๓ ปี ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์
1

2

IMG_0545

IMG_0548

IMG_0556

IMG_0571

IMG_0579

โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข “กิจกรรมล่องเรือเข้าวัดฟังธรรม”

IMG_4368
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการจริยธรรมประจำราชบัณฑิตยสภา จัดโครงการปฏิบัติธรรมนำสุข “กิจกรรมล่องเรือเข้าวัดฟังธรรม” โดยศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส ประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ นำบุคลากรของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาไปปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าเชิงเลน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ที่จะสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงานให้มีความสุขและประสบความสำเร็จได้ โดยยึดมั่นอยู่ในจริยธรรม ในโอกาสนี้ ทางคณะได้มอบหนังสือเป็นอภินันทนาการแก่โรงเรียนในเขตบางกอกน้อยและเขตตลิ่งชัน พร้อมทั้งล่องเรือชมวิถีชีวิตของชุมชนในคลองชักพระ คลองบางกอกน้อย ริมฝั่งเจ้าพระยา คลองมอญ แวะวัดปากน้ำใต้ ทำบุญให้อาหารปลา และชมวิถีตลาดน้ำชุมชนตลิ่งชันด้วย

IMG_4256

IMG_4337

IMG_4344

IMG_4350

IMG_4388

IMG_4397

IMG_4407

IMG_4432

IMG_4446

IMG_4456

IMG_4461

IMG_4495

IMG_4522

IMG_4525

IMG_4530

IMG_4540

IMG_4542

IMG_4544

IMG_4562

IMG_4604

IMG_4628

IMG_4641

IMG_4644

IMG_4654

IMG_4656

IMG_4657

IMG_4676

IMG_4719

IMG_4741

IMG_4745

IMG_4750

การหารือเรื่องการนำผลงานวิชาการของราชบัณฑิตยสภา และสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

16274
นายพงษ์ศักดิ์  ศิริวงษ์  เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยเลขานุการกรม ผู้อำนวยการกองธรรมศาสตร์และการเมือง เข้าประชุมปรึกษาหารือกับ นางพิชญา  เมืองเนาว์  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เรื่องการนำผลงานวิชาการของราชบัณฑิตยสภา และสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เผยแพร่ทางสถานีฯ ตามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล) ได้ให้นโยบาย ในการนี้ นายชัยวุฒิ  วุฑฒิรักษ์  เลขานุการรัฐมนตรี ได้ร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย
16268

16278

16285