“บทบาทของท้องถิ่นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดทำรายการวิทยุภาษาไทยถิ่น ๓ ภาค และพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ๓ ภาค ฉบับราชบัณฑิตยสภา ในโครงการ รู้ รัก ภาษาไทย”

งานเสวนาทางวิชาการ “บทบาทของท้องถิ่นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดทำรายการวิทยุภาษาไทยถิ่น ๓ ภาค และพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ๓ ภาค ฉบับราชบัณฑิตยสภา ในโครงการ รู้ รัก ภาษาไทย” เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ จังหวัดเชียงใหม่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานนำผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมฯ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึก ให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ทั้งนี้ วันวิสาขบูชาในปี ๒๕๕๙ ตรงกับวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ จัดสวน ทาสีรั้ว และตกแต่งสถานที่ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานฯ ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและร่มรื่น ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.
1

2

3

4

5

6

7

IMG_0693

IMG_0698

IMG_0701

IMG_0705

IMG_0786

การอบรมเรื่อง “การสร้างจิตพิชิตงาน”

วันนี้ (๑๓ พ.ค. ๕๙) เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑-๔๐๓ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้จัดการอบรมเรื่อง “การสร้างจิตพิชิตงาน” โดยจัดให้มีการบรรยาย เรื่อง “งานได้ผลคนเป็นสุข” มี พล.อ.ต. นพ.บุญเลิศ จุลเกียรติ เป็นวิทยากร

1

3

9

10

11

IMG_0582

IMG_0586

IMG_0591

IMG_0602

IMG_0604

IMG_0606

IMG_0609

IMG_0614

IMG_0617

IMG_0623

IMG_0625

IMG_0633

IMG_0641

IMG_0646

IMG_0647

IMG_0675

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานดอกไม้เนื่องในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร มีอายุครบ ๙๗ ปี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานดอกไม้เนื่องในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร มีอายุครบ ๙๗ ปีเต็ม นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม
สแกน (1)

ร่วมงานวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ๘๓ ปี

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา และเลขานุการกรม ร่วมงานวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ๘๓ ปี ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์
1

2

IMG_0545

IMG_0548

IMG_0556

IMG_0571

IMG_0579

โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข “กิจกรรมล่องเรือเข้าวัดฟังธรรม”

IMG_4368
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการจริยธรรมประจำราชบัณฑิตยสภา จัดโครงการปฏิบัติธรรมนำสุข “กิจกรรมล่องเรือเข้าวัดฟังธรรม” โดยศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส ประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ นำบุคลากรของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาไปปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าเชิงเลน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ที่จะสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงานให้มีความสุขและประสบความสำเร็จได้ โดยยึดมั่นอยู่ในจริยธรรม ในโอกาสนี้ ทางคณะได้มอบหนังสือเป็นอภินันทนาการแก่โรงเรียนในเขตบางกอกน้อยและเขตตลิ่งชัน พร้อมทั้งล่องเรือชมวิถีชีวิตของชุมชนในคลองชักพระ คลองบางกอกน้อย ริมฝั่งเจ้าพระยา คลองมอญ แวะวัดปากน้ำใต้ ทำบุญให้อาหารปลา และชมวิถีตลาดน้ำชุมชนตลิ่งชันด้วย

IMG_4256

IMG_4337

IMG_4344

IMG_4350

IMG_4388

IMG_4397

IMG_4407

IMG_4432

IMG_4446

IMG_4456

IMG_4461

IMG_4495

IMG_4522

IMG_4525

IMG_4530

IMG_4540

IMG_4542

IMG_4544

IMG_4562

IMG_4604

IMG_4628

IMG_4641

IMG_4644

IMG_4654

IMG_4656

IMG_4657

IMG_4676

IMG_4719

IMG_4741

IMG_4745

IMG_4750