การหารือเรื่องการนำผลงานวิชาการของราชบัณฑิตยสภา และสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

16274
นายพงษ์ศักดิ์  ศิริวงษ์  เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยเลขานุการกรม ผู้อำนวยการกองธรรมศาสตร์และการเมือง เข้าประชุมปรึกษาหารือกับ นางพิชญา  เมืองเนาว์  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เรื่องการนำผลงานวิชาการของราชบัณฑิตยสภา และสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เผยแพร่ทางสถานีฯ ตามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล) ได้ให้นโยบาย ในการนี้ นายชัยวุฒิ  วุฑฒิรักษ์  เลขานุการรัฐมนตรี ได้ร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย
16268

16278

16285

งานครบรอบวันสถาปนาราชบัณฑิตยสภา ปีที่ ๙๐ (๑๙ เมษายน ๒๕๕๙)

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดงานครบรอบวันสถาปนาราชบัณฑิตยสภา ปีที่ ๙๐ ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ ๑๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ โดยในงานได้จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗ และมอบโล่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ รวมถึงจัดพิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๙ ด้วย1

2

3

4

IMG_0320

IMG_0321

IMG_0322

IMG_0323

IMG_0324

IMG_0325

IMG_0326

IMG_0328

IMG_0333

IMG_0336

IMG_0343

IMG_0345

IMG_0375

IMG_0381

IMG_0382

IMG_0383

IMG_0384

IMG_0385

IMG_0389

IMG_0394

IMG_0395

IMG_0408

IMG_0418

IMG_0423

IMG_0434

IMG_0435

IMG_0438

IMG_0446

IMG_0456

IMG_0460

IMG_0467

IMG_0469

IMG_0472

IMG_0473

IMG_0475

IMG_0476

IMG_0478

IMG_0481

IMG_0483

IMG_0485

IMG_0486

IMG_0489

IMG_0496

IMG_0503

IMG_0504

IMG_0507

IMG_0508

IMG_0525

การประชุม อ.ก.พ. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ปฏิบัติหน้า อ.ก.พ. กระทรวง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม อ.ก.พ. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ปฏิบัติหน้า อ.ก.พ. กระทรวง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๒ ชั้น ๕ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

1

2

3

4

5

6

IMG_3958

IMG_3959

IMG_3960

IMG_3972

คณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา พร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๙.๓๐ น. ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

1

2

3

4

5

6

7