ผลการประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น กลุ่ม ๑ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก

ผลการประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น กลุ่ม ๑ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา ๑ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีดังนี้

12722160_10206687219922358_923618952_n
รางวัลชนะเลิศ เด็กชายนพกร เพ็งสวย โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เด็กหญิงพลอยชมพู พงษ์ชุบ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปภัมภ์) จังหวัดอ่างทอง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เด็กหญิงพรญมล ชูศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

10426700_1075490412509053_8401595747953231158_n

12669588_1075490232509071_3479319568141187310_n

12715196_1075490255842402_8264808726006353630_n

12717900_1075490292509065_4915466044070579749_n

12742307_1075490332509061_5073916070120843235_n

12745872_1075490359175725_7589499641741147174_n