คณะอาจารย์และพระนิสิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มาทัศนศึกษาดูงาน “เรื่องภาษาและวรรณคดีไทย”

1

2

3

4
นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และพระนิสิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มาทัศนศึกษาดูงาน “เรื่องภาษาและวรรณคดีไทย” ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา (๑๘ พ.ย. ๕๘)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

IMG_8859

นายกราชบัณฑิตยสภา นำคณะผู้บริหาร ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก และข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

IMG_8863

ขอเชิญชวนโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศเข้าประกวดพูดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น

ขอเชิญชวนโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป. ๔-๖) เข้าประกวดพูดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น โรงเรียนที่ประสงค์จะส่งนักเรียนเข้าประกวดให้ส่งใบสมัครและดีวีดีบันทึกวีดิทัศน์การพูดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นไปที่ “โครงการประกวดพูดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐” ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

โครงการแจ้งโรงเรียน

ใบสมัคร

รายชื่อโรงเรียนและนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๘

รายชื่อโรงเรียนและนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๘

รายชื่อดังไฟล์แนบ (เรียงตามลำดับตัวอักษรของชื่อโรงเรียน)

รายชื่อโรงเรียนและนักเรียน

งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดภคินีนาถ

2

3

ศ. ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์ นายกราชบัณฑิตยสภา เป็นประธาน นำคณะผู้บริหาร ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดภคินีนาถ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 (1)

22 (2)

23

24

25 (1)

25 (2)

25 (3)