ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดภคินีนาถ

ประชาสัมพันธ์กฐิน

สำนักงานราชบัณฑิตยสภามีความยินดีขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดภคินีนาถ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ท่านใดมีจิตศรัทธาร่วมกุศลด้วยการบริจาคจตุปัจจัยตามกำลังศรัทธา เพื่อสมทบองค์กฐินสามารถแจ้งความจำนงได้ตามช่องทาง ดังต่อไปนี้

๑. สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น ๒ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ในวันและเวลาราชการ
โทร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖ ต่อ ๒๐๒๕
๒. เช็ค, ตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย “สำนักงานราชบัณฑิตยสภา (กฐินพระราชทาน)”
๓. โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี “สำนักงานราชบัณฑิตยสภา (กฐินพระราชทาน)”
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า)
เลขที่บัญชี ๔๐๖-๓๔๑๗๖๔-๘ และกรุณาส่งเอกสารการโอนเงินพร้อมใบบริจาคจตุปัจจัยมายัง โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐-๑

แบบฟอร์มใบบริจาคจตุปัจจัย

ชี้แจงข้อมูลการใช้งาน “ราชบัณฑิตฯ โมไบล์” บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ASUS series ZenFone ในระบบปฏิบัติการ Android

ชี้แจงข้อมูลการใช้งาน “ราชบัณฑิตฯ โมไบล์” บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ASUS series ZenFone ในระบบปฏิบัติการ Android

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาและศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้ร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชันพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และแอปพลิเคชันอ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้รองรับระบบปฏิบัติการ iOS version 7, iOS version 8, Android และ Windows Mobile นั้น

ขณะนี้คณะทำงานได้พบปัญหาในการใช้งานแอปพลิเคชันพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ASUS series ZenFone ในระบบปฏิบัติการ Android ว่าผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นดังกล่าวมักพบปัญหาหน้าจอค้างเมื่อค้นหาคำในแอปพลิเคชัน จากปัญหาที่เกิดขึ้นคณะทำงานได้ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นผลเนื่องจากระบบรักษาความปลอดภัยของโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นนี้ทำให้แอปพลิเคชันดำเนินการลงฐานข้อมูลไม่สมบูรณ์

คณะทำงานจึงขอแจ้งว่า ขณะนี้ได้เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้ใช้งานที่ประสบปัญหานี้ คณะทำงานขอแนะนำให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใหม่ เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาและเนคเทคขอขอบพระคุณและขอน้อมรับคำติชมจากทุกท่านด้วยความยินดี

ผู้บริหารสำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมแสดงความยินดีผู้บัญชาการสำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ

IMG_7233
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะผู้บริหารสำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ผู้บัญชาการสำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำเข้ารับตำแหน่ง ณ สำนักงานนายตำรวจราชสำนัก
IMG_7222

IMG_7237

IMG_7240

IMG_7242

IMG_7247

คณะผู้บริหารสำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีอัยการคนใหม่

IMG_7194
เมื่อวันพุธที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะผู้บริหารสำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่นายกฤษฎา บุณยสมิต ประธานคณะกรรมการชำระและศึกษากฎหมายไทยโบราณ และที่ปรึกษาสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีอัยการ สำนักงานวิชาการ สำนักงานอัยการสูงสุด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
IMG_7205 IMG_7211 IMG_7216

คณะผู้บริหารสำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมแสดงมุทิตาจิตในโอกาสที่รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เกษียณอายุราชการ

IMG_7173

เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะผู้บริหารสำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมแสดงมุทิตาจิตในโอกาสที่นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๘

IMG_7181

IMG_7183

IMG_7185

IMG_7187

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดพิมพ์รวมเล่มหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี พระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มอบให้แก่หน่วยงาน สถาบันการศึกษา และห้องสมุดทั่วประเทศ

ปกสอนพระพุทธศาสนา 2-9-58_Page_1

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมอบหมายให้ราชบัณฑิตยสภาดำเนินการจัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก โดยเริ่มเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์สำนวนที่ได้รับพระราชทานรางวัลที่ ๑ เพื่อราชทานในพระราชพิธีวิสาขบูชา การประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กดำเนินมาเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน หนังสือดังกล่าวเป็นหนังสือหายากที่จะหาอ่านได้ครบชุด

เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี พระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงจัดพิมพ์รวมเล่มหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๒ จนถึง พ.ศ. ๒๕๕๗ และนำหนังสือ พุทธมามกะ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในพระราชพิธีวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๔๗๑ เป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าและเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กมาจัดพิมพ์ไว้ด้วย เพื่อจะมอบให้แก่หน่วยงาน สถาบันการศึกษา และห้องสมุดที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดพิมพ์กำหนดแล้วเสร็จประมาณปลายปี ๒๕๕๘ ซึ่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะแจ้งเงื่อนไขในการขอรับหนังสือดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง