รับสมัครคัดเลือกบุคลากรราชบัณฑิตยสถานเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ

รับสมัครคัดเลือกบุคลากรราชบัณฑิตยสถานเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ จำนวน ๒ ทุน ดังนี้

๑. สาขาวิชา Intercultural Communication หรือ Crosscultural Communication จำนวน ๑ ทุน

๒. สาขาวิชา Linguistics หรือ Applied Linguistics จำนวน ๑ ทุน

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์: รับสมัครทุนรัฐบาล
ดาวน์โหลดไฟล์: ใบสมัครทุน ปี 58

รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์

ราชบัณฑิตยสถานประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติและคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อบังคับสภาราชบัณฑิต ว่าด้วยคุณวุฒิของผู้สมัครเป็นภาคีสมาชิก หลักเกณฑ์ วิธีการสมัคร และวิธีการรับสมัครบุคคลเป็นภาคีสมาชิก พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิกสำนักวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สาขาวิชาระบบโลกและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ราชบัณฑิตยสถานเปิดเวที รู้ รัก ภาษาไทยสัญจร : ภาษาถิ่น ภาคอีสาน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและพัฒนางานวิชาการด้านภาษาถิ่น

ราชบัณฑิตยสถานเปิดเวที รู้ รัก ภาษาไทยสัญจร : ภาษาถิ่น ภาคอีสาน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและพัฒนางานวิชาการด้านภาษาถิ่น

 วันนี้ (๑๘ พ.ย. ๕๗) เวลา ๙.๑๐ น. ณ โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดขอนแก่น นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเสวนาทางวิชาการ รู้ รัก ภาษาไทยสัญจร ภาษาถิ่น ภาคอีสาน ที่ราชบัณฑิตยสถานจัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นของนักวิชาการและประชาชนในท้องถิ่นและนำข้อมูลและข้อคิดเห็นมาพัฒนางานวิชาการด้านภาษาถิ่นให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละภูมิภาคเกี่ยวกับบทบาทของราชบัณฑิตยสถานที่มีต่อภาษาถิ่นต่าง ๆ โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน เป็นผู้กล่าวรายงาน

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์ กล่าวว่า

รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถานต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลศึกษาดูงาน

รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถานต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลศึกษาดูงาน
เรื่อง “ระบบราชบัณฑิตยสถานเพื่อพัฒนาสมรรถนะในทางวิชาการสาธารณะ”

วันนี้ (๑๒ พ.ย. ๕๗) เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ กองศิลปกรรม นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน พร้อมด้วย นางนัยนา วราอัศวปติ ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม และเจ้าหน้าที่ราชบัณฑิตยสถาน ร่วมต้อนรับ ดร.โชคชัย สุทธาเวศ อาจารย์ผู้สอนวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (สมนก ๕๓๑) การศึกษาอิสระสำหรับนักนโยบายสาธารณะ นำนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (ภาคปกติ) ชั้นปีที่ ๒ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน ๘ คน และบุคลากร ๑ คน ศึกษาดูงาน ณ ราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง

ราชบัณฑิตยสถานร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ราชบัณฑิตยสถานร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันอังคารที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ราชบัณฑิตยสถาน นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สันทัด โรจนสุนทร นายกราชบัณฑิตยสถาน เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องโถงศิริราช ๑๐๐ ปี อาคาร ๗๒ ปี โรงพยาบาลศิริราช พร้อมขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ทรงหายพระประชวรโดยเร็ว มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป ด้วยเกล้วด้วยกระหม่อม ขอเดชะ.

เชิญร่วมการสัมมนาเพื่อสืบสานภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทยกับปราชญ์ท้องถิ่น ครั้งที่ ๔

เชิญร่วมการสัมมนาเพื่อสืบสานภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทยกับปราชญ์ท้องถิ่น ครั้งที่ ๔ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านการใช้สมุนไพรของปราชญ์ท้องถิ่น

ราชบัณฑิตยสถานจะจัดการประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร สำนักวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสัมมนาเพื่อสืบสานภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทยกับปราชญ์ท้องถิ่น ครั้งที่ ๔ ในวันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องภีมวนา ๑ โรงแรมรอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ราชบัณฑิตยสถานเปิดเวที รู้ รัก ภาษาไทยสัญจร : ภาษาถิ่น ๓ ภาค

ราชบัณฑิตยสถานเปิดเวที รู้ รัก ภาษาไทยสัญจร : ภาษาถิ่น ๓ ภาค
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและพัฒนางานวิชาการด้านภาษาถิ่น
ภาคเหนือ ๒๘-๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ภาคอีสาน ๑๘-๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ภาคใต้ ๑๖-๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

รายละเอียดตามไฟล์แนบ