ราชบัณฑิตยสถานจัดโครงการศึกษาดูงาน “โครงการในพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรของราชบัณฑิตยสถานได้จัดโครงการศึกษาดูงาน

ดาวน์โหลดไฟล์: กิจกรรมสสส

ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗

          ราชบัณฑิตยสถานมีความยินดีขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร แขวงวัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ท่านใดมีจิตศรัทธาร่วมกุศลด้วยการบริจาคจตุปัจจัยตามกำลังศรัทธาเพื่อสมทบองค์กฐิน สามารถแจ้งความจำนงได้ตามใบบริจาคจตุปัจจัย

ดาวน์โหลดไฟล์: ใบบริจาคจตุปัจจัย

ขอเชิญผู้ที่สนใจแปลหนังสือต่างประเทศ ยื่น (แบบ) เสนอขอแปลหนังสือได้ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

          ขอเชิญผู้ที่สนใจแปลหนังสือต่างประเทศ ยื่น (แบบ) เสนอขอแปลหนังสือได้ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยหนังสือที่จะเสนอขอแปลเป็นหนังสือประเภทวิชาการและประเภทหนังสือขายดี (bestseller) ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๔๕๕ ๐ ๒๕๖๗ ๒๖๙๐ และ ๐ ๒๙๔๐ ๖๓๖๙ ทุกวันในเวลาราชการ สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อหนังสือแปลของ วช. สามารถหาซื้อได้ที่ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือสำนักพิมพ์รามคำแหง และองค์การค้าของ สกสค. (ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์)

ราชบัณฑิตยสถานจัดโครงการคัดเลือกผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

     ราชบัณฑิตยสถานจัดโครงการคัดเลือกผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๗

     รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์: พิธีกร

ราชบัณฑิตยสถานจัดโครงการคัดเลือกนักแสดงละครโทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

     ราชบัณฑิตยสถานจัดโครงการคัดเลือกนักแสดงละครโทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๗

     รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์: ดารา
ดาวน์โหลดไฟล์: โครงการนักแสดง

ราชบัณฑิตยสถานจัดแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน

     ราชบัณฑิตยสถานจัดแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๗  

     รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์: แข่งขันเด็ก
ดาวน์โหลดไฟล์: โครงการนักเรียน