พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดพิมพ์เสร็จแล้ว พร้อมแจกจ่ายเป็นครั้งแรก

     นายสันติ  พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดพิมพ์เสร็จแล้ว พร้อมแจกจ่ายเป็นครั้งแรก  อ่านต่อที่นี่

ภาพการแถลงข่าวฯ

  

  

  

   

  

  

 

แจ้งเปลี่ยนห้องประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาหารไทยสู่ประชาคมอาเซียน”

            เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาหารไทยสู่ประชาคมอาเซียน” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร เป็นจำนวนมาก

            จึงขอแจ้งให้ผู้ที่ตอบรับเข้าร่วมงานทุกท่านทราบว่า การประชุมในช่วงเช้าเปลี่ยนจาก ห้องมิ่งเมือง เป็น ห้องกษัตริย์ศึก ๒ ส่วนกำหนดการอื่น ๆ เป็นไปตามเดิม อ่านรายละเอียดการประชุมฯ ที่นี่

ราชบัณฑิตยสถานจัดโครงการคัดเลือกนักแสดงละครโทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

     โครงการคัดเลือกนักแสดงละครโทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น download

     แบบคำขอเพื่อเข้ารับการคัดเลือก  download

 

ราชบัณฑิตยสถานจัดโครงการคัดเลือกผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

      โครงการคัดเลือกผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น download

      แบบคำขอเพื่อเข้ารับการคัดเลือก download