การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ในวันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

          การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ณ ราชบัณฑิตยสถาน ในวันเสาร์ที่  ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ยังคงมีการแข่งขันตามกำหนดการเดิม  ทั้งนี้ราชบัณฑิตยสถานจะประสานงานกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลให้อำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

          รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์แข่งขัน download

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น (รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน)

     อ่านรายละเอียดที่นี่

     ใบสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น download

     แบบแสดงผลงานด้านบริหารจัดการประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง download

งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ ๑๘ (BOOK EXPO THAILAND 2013)

งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ ๑๘
(BOOK EXPO THAILAND 2013)

เชิญพบกับราชบัณฑิตยสถาน ที่โซน C1 บูท N37 (ลด ๑๐%)
ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ ๑๘ (BOOK EXPO THAILAND 2013)
ในวันที่ ๑๖ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖
เวลา ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์