ราชบัณฑิตยสถานเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

       ราชบัณฑิตยสถานเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ โดยวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลำดับที่ ๔๔-๕๓ ตามประกาศขึ้นบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของราชบัณฑิตยสถาน ตั้งแต่วันที่ ๒๖-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖   อ่านรายละเอียดที่นี่

ราชบัณฑิตยสถานเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

          ราชบัณฑิตยสถานเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ โดยวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลำดับที่ ๒๒-๓๑ ตามประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของราชบัณฑิตยสถาน ตั้งแต่วันที่ ๒๖-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  อ่านรายละเอียดที่นี่

ราชบัณฑิตยสถานร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือพร้อม ๑๖ องค์กรภาครัฐโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรภาครัฐกับ สสส.

ราชบัณฑิตยสถานร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือพร้อม ๑๖ องค์กรภาครัฐ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรภาครัฐกับ สสส.

         เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. ของวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน ได้ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ที่ สสส. และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้น ณ ห้องควีนปาร์ค ๒ โรงแรมอิมพิเรียล ควีนปาร์ค สุขุมวิท ๒๒ โดยพิธีดังกล่าว มีผู้บริหารส่วนราชการร่วมลงนามในโครงการทั้งสิ้น ๑๗ ส่วนราชการ ทั้งนี้ เพื่อสร้างองค์กรภาครัฐต้นแบบให้เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Work Place) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ นอกจากมีพิธีลงนามแล้วในงานยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดองค์กรสุขภาวะ : นโยบายสู่การปฏิบัติ โดยผู้บริหารจากองค์กรที่เข้าร่วมและผู้ทรงคุณวุฒิ.

 

 

 

 

 

ราชบัณฑิตยสถานจัด “ภาษาไทย ภาษาอาเซียน” ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอาเซียนในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๖

          ราชบัณฑิตยสถานจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๖ จัดกิจกรรมเน้นและส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาไทยและวัฒนธรรมอาเซียน ขานรับนโยบายนำประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อ่านต่อที่นี่