รับสมัครภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

          อ่านรายละเอียด  คลิกที่นี่

         ข้อบังคับสภาราชบัณฑิต  คลิกที่นี่

         ใบสมัครเป็นภาคีสมาชิก  คลิกที่นี่

         แบบเสนอผลงานทางวิชาการ  คลิกที่นี่

         คำอธิบายและกระบวนการประเมินผลงาน  คลิกที่นี่