“wind shear” หรือ “ลมเฉือน”

          จากอุบัติเหตุทางอากาศครั้งใหญ่  ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๐ ที่ผ่านมา เมื่อสายการบิน วัน-ทู-โก ลื่นไถลพุ่งชนเนินดินข้างรันเวย์ขณะร่อนลงจอดส่งผู้โดยสาร ณ สนามบินจังหวัดภูเก็ต ท่ามกลางสภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกอย่างหนัก ทำให้เครื่องบินเกิดเพลิงลุกไหม้ และตัวเครื่องแตกออกเป็นหลายส่วน จนมีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนมาก  จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีการสันนิษฐานถึงสาเหตุว่าอาจเกิดจาก

การเขียนและอ่านชื่อ ประเทศภูฏาน

การเขียนและอ่านชื่อ ประเทศภูฏาน

          จากกรณีที่มีผู้สอบถามมายังราชบัณฑิตยสถานเกี่ยวกับเรื่อง ความสับสนในการเขียนและการอ่านออกเสียงชื่อประเทศ Bhutan ว่าที่ถูกต้องเขียนและอ่านอย่างไรนั้น ราชบัณฑิตยสถานขอชี้แจงว่า การเขียนชื่อประเทศ Bhutan ดังกล่าว ที่ถูกต้องเป็นทางการให้ใช้ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และ ประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง พิมพ์ครั้งที่ ๒ : ๒๕๔๕) คือ

                    Bhutan   :       Kingdom of Bhutan
                    ภูฏาน       :       ราชอาณาจักรภูฏาน
ซึ่งคำว่า        ภูฏาน        อ่านว่า   พู

ศัพท์บัญญัติของศัพท์ software และ hardware

                  ศัพท์บัญญัติของศัพท์  software และ hardware

          คำว่า software และ hardware เป็นคำต่างประเทศที่เข้ามาพร้อม ๆ กับคอมพิวเตอร์  มีการใช้คำทั้ง ๒ นี้ ทั้งในลักษณะของการทับศัพท์  และใช้คำไทยหรือที่เรียกว่า ศัพท์บัญญัติ  โดยที่ราชบัณฑิตยสถานมีผลงานหลักสำคัญด้านหนึ่งคือการบัญญัติศัพท์วิชาการในหลากหลายสาขา จึงมีผู้เข้าใจผิดว่าคำว่า