เปิดรับสมัครครูอาจารย์ภาษาไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในพื้นที่ภาคกลาง เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย (ภาคกลาง)

เปิดรับสมัครครูอาจารย์ภาษาไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในพื้นที่ภาคกลาง จำนวน ๒๐๐ คน (๑ โรงเรียนสมัคร ๒ คน) เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย (ภาคกลาง) ซึ่งจะจัด ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อำเภอเมืองฯ จังหวัดชลบุรี ในวันพุธที่ ๒๗-วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมได้ทาง www.royin.go.th สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวกระลำภักษ์ แพรกทอง และนางปัญจมา สุดสวาท โทร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๓๐๑๕ และ ๓๐๐๔

แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม