รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมายังสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเพื่อพบและประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของสำนักในราชบัณฑิิตยสภาที่จะช่วยสนับสนุนงานของรัฐบาล

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐-๑๔.๓๐ น. ณ หอประวัติสำนักงานราชบัณฑิตยสภา นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมายังสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเพื่อพบและประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของสำนักในราชบัณฑิิตยสภา ซึ่งได้แก่สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง สำนักวิทยาศาสตร์ และสำนักศิลปกรรม ที่จะช่วยสนับสนุนงานของรัฐบาล ในการนี้ ผู้แทนของสำนัก ได้แก่ ประธานสำนักและเลขานุการสำนัก ทั้ง ๓ สำนัก นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นางแสงจันทร์ แสนสุภา รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เข้าร่วมประชุมด้วย

IMG_9363 IMG_9367 IMG_9377 IMG_9384 IMG_9388 IMG_9391 IMG_9395 IMG_9396 IMG_9401 IMG_9406

ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศจีน ขอเข้าพบเพื่อขอความอนุเคราะห์ด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายภาษาแห่งชาติของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

S__24731652

นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยนางแสงจันทร์ แสนสุภา รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ให้การต้อนรับคณะของ รศ.ZHU MENG ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศจีน พร้อมด้วย ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสที่สนใจและเดินทางมาประสานการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายภาษาของประเทศไทย และความเปลี่ยนแปลงของเนื้อหายุทธศาสตร์ จึงถือโอกาสขอเข้าพบเพื่อขอความอนุเคราะห์ด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายภาษาแห่งชาติของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคจตุปัจจัยเพื่อสมทบองค์กฐินในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดหนังราชวรวิหาร

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคจตุปัจจัยเพื่อสมทบองค์กฐินในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดหนังราชวรวิหาร ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. แจ้งความจำนงเพื่อร่วมบริจาคได้ที่ธุรการกอง หรือสำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ตามเอกสารแนบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๑๐๓๖, ๒๐๐๖, ๒๐๐๙, ๒๐๒๕

ใบบริจาคจตุปัจจัย เนื่องในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ถวายผ้าพระกฐินปี61

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมพิธีตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

วันนี้ (๑๒ ส.ค. ๖๑) เวลา ๗.๐๐ น. นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วย นางแสงจันทร์ แสนสุภา รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นางสาวสุปัญญา ชมจินดา ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม และข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมพิธีตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ท้องสนามหลวง จากนั้นได้นำคณะเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

ในการนี้ นายนิพนธ์ ทรายเพชร อุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ ๑ ศ.ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ อุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ ๒ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้ไปร่วมลงนามถวายพระพรด้วย

38901738_1979815675409851_5379112505748488192_n 38904014_1979815808743171_6677524077592182784_n 38909292_1979814982076587_494883277354565632_n 38924367_1979815395409879_7308341068410388480_n 38939042_1979815252076560_8965815260569141248_n 38955267_1979815325409886_8571634234567950336_n 38963647_1979815055409913_6114010551447191552_n 39012912_1979815758743176_7081793449195732992_n 39090106_1979815152076570_5822545880237998080_n 39113382_1979815635409855_7130065836470960128_n 39132035_1979815488743203_1307411516898672640_n