สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานเพื่อเก็บข้อมูลภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันศุกร์ที่  ๓ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ ได้เดินทางไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเก็บข้อมูลคำศัพท์ภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ ร่วมกับนักวิชาการท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ณ ห้องเฮอริเทจ กริลล์ เวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท และศึกษาดูงานเพื่อเก็บข้อมูลภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง, บ้าน รศ. ดร.ทรงพันธ์ วรรณมาศ, พิพิธภัณฑ์เล่นได้ กลุ่มคนเฒ่าคนแก่บ้านป่าแดด, วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน, กลุ่มหัตถกรรมทอตุง อำเภอเชียงแสน
กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ๓ ภาค ฉบับราชบัณฑิตยสภาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมจากนักวิชาการท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ทั้งยังเป็นการรับฟังข้อมูลจากนักวิชาการท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านเพื่อเก็บข้อมูลคำศัพท์ภาษาไทยถิ่นในแต่ละภาค

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

เชิญชมรายการการ์ตูนแอนิเมชัน “แมวเหมียวเล่าเรื่องไทย”

ขอเชิญชมรายการการ์ตูนแอนิเมชัน “แมวเหมียวเล่าเรื่องไทย” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เวลา 10.55-11.00 น. ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

1 2 3

รับชมรายการย้อนหลังได้ที่ https://catchup.thaipbs.or.th/play/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B/588253-%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2

การสร้างบรรยากาศทางจริยธรรมในองค์กร : ทรรศนะทางจริยศาสตร์เชิงปฏิบัติ (รศ.สิวลี ศิริไล)

การสร้างบรรยากาศทางจริยธรรมในองค์กร : ทรรศนะทางจริยศาสตร์เชิงปฏิบัติ
รศ.สิวลี ศิริไล
ราชบัณฑิต
ประเภทวิชาปรัชญา
สาขาอัคฆวิทยา; จริยศาสตร์
สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา
วันพุธที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

การสร้างบรรยากาศทางจริยธรรมในองค์กร : ทรรศนะทางจริยศาสตร์เชิงปฏิบัติ

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ” Big Cleaning Day “

วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดย นางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ  ” Big Cleaning Day ”  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยร่วมกันทำความสะอาดอาคารสำนักงาน และบริเวณลานพระราชวังดุสิตให้มีความสวยงาม น่ามอง น่าอยู่ น่าอาศัย

IMG_8494 IMG_8505 IMG_8510 IMG_8518 IMG_8534 IMG_8544 IMG_8553 IMG_8554 IMG_8559 IMG_8560 IMG_8564 IMG_8575 IMG_8584 IMG_8600

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงาน

วันนี้ (๓๑ ก.ค. ๖๑) เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ ประธานกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงาน ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานราชบัณฑิตยสภา และสำนักงานเลขานุการกรม ในงานฯ มีการบรรยาย เรื่อง “การมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงาน” โดย นายมานะ นิมิตมงคล เลขาธิการมูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตและปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริต รวมถึงเปิดโอกาสให้แบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องขอบเขตการใช้ดุลยพินิจ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และหาแนวทางป้องกันและปราบปราบการทุจริตในภาครัฐของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาต่อไป

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

1 2 IMG_8212

วันนี้ (๒๖ ก.ค. ๖๑)  เวลา ๙.๓๐ น. ณ โถงชั้น ๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภานางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานนำผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา   จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เพื่อให้ข้าราชการทุกคนมีจิตสำนึก ทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงาน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน  สังคม และประเทศชาติ  โดยกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณที่จะประพฤติปฏิบัติและมุ่งมั่นรักษาคุณงามความดีตามพระราโชวาทที่พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ   และเพื่อร่วมกันแสดงถึงพลังแห่งความสามัคคี ตั้งใจที่จะทำแต่ความดี ถวายเป็นพระราชกุศล อนึ่ง เมื่อถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เรียบร้อยแล้ว เลขาธิการฯ ได้นำผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ลงนามถวายพระพรในคราวเดียวกันด้วย

IMG_8159 IMG_8160 IMG_8171

IMG_8212IMG_8185 IMG_8209

IMG_8228 IMG_8230IMG_8235

IMG_8237 IMG_8239 IMG_8245

IMG_8248 IMG_8250 IMG_8259

IMG_8260 IMG_8265 IMG_8268

IMG_8271 IMG_8273 IMG_8278