ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทางออนไลน์

2018-07-05_king10

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://web.ocsc.go.th/forking/ ระหว่างวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

คำอธิบายขั้นตอนการลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์

รายละเอียดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

การประชุมระดับกรมของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

36828613_1924386207619465_6211812991206162432_n 36837400_1924386267619459_2279480328152154112_n 36847735_1924386137619472_9188819810937470976_n

วันนี้ (๙ ก.ค. ๖๑) เวลา ๙.๓๐ น. นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานการประชุมระดับกรมของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕ โดยมีผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา พร้อมร่วมพิจารณาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาต่อไป

36825391_1924386474286105_8362063774965825536_n36814484_1924386330952786_4714021602893758464_n36805465_1924386407619445_7567136461724581888_n

ทีมงานวารสารจันทรเกษมสาร และนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงานเรื่อง ภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะทีมงานวารสารจันทรเกษมสาร และนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  รวม ๑๕ คน ในโอกาสที่เยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงานเรื่อง ภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา พร้อมนี้ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภาได้มอบหมายให้นางสาวสุปัญญา  ชมจินดา  ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม และโฆษกสำนักงานราชบัณฑิตยสภา บรรยายสรุปหลักเกณ์การใช้ภาษาไทยของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ณ หอประวัติ ชั้น ๑

จันทรเกษม20180704_180706_0005จันทรเกษม20180704_180706_0024จันทรเกษม20180704_180706_0030IMG_6782 IMG_6783 IMG_6784 IMG_6786 IMG_6788 IMG_6789 IMG_6790 IMG_6791 IMG_6792

การประชุมบูรณาการความร่วมมือระดับกระทรวงระหว่างสำนักนายกรัฐมนตรีกับกระทรวงวัฒนธรรม

วันนี้ (๒๙ มิ.ย. ๖๑) เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยนางแสงจันทร์ แสนสุภา รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นางสาวสุปัญญา ชมจินดา ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม และนายอภิเดช บุญสงค์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ร่วมประชุมบูรณาการความร่วมมือระดับกระทรวงระหว่างสำนักนายกรัฐมนตรีกับกระทรวงวัฒนธรรม ณ ห้องประชุม ๓๐๒ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมฯ และมีผู้แทนของหน่วยงานในกำกับ ได้แก่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อพิจารณาแนวการบูรณาการความร่วมมือกันต่อไป

112623 112641112618

ผู้บริหารสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ”

1 2-1

เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยนางสาวสุปัญญา ชมจินดา ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม และโฆษกสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ” ที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จัดขึ้น ณ ฮอลล์ ๙ ชั้น ๒ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานดังกล่าวในเวลา ๑๐.๑๐ น.

3 4