การประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐

วันนี้ (๑๙ ก.ค. ๖๐) เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕  สำนักงานราชบัณฑิตยสภา มีการประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ ซึ่งในการประชุมมีการบรรยายผลงานทางวิชาการโดยราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก เรื่อง “นวัตกรรมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ในปลายคริสต์ศวรรษที่ ๑๙: Innovations and Economic Growth of the United States in the Late 19th Century” โดย ผศ. ดร.วงเดือน  นาราสัจจ์   ภาคีสมาชิก  ประเภทวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์อเมริกา

IMG_8344IMG_8338IMG_8339

IMG_8342 IMG_8343 IMG_8346

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย ระหว่างสำนักงานราชบัณฑิตยสภากับโรงเรียนชลประทานวิทยา

IMG_8245 IMG_8248  IMG_8255

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๔๕ น. ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร ๕๐ ปี ช.ป.ว. โรงเรียนชลประทานวิทยา นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา และ นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ ผู้จัดการโรงเรียนชลประทานวิทยา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย ระหว่างสำนักงานราชบัณฑิตยสภากับโรงเรียนชลประทานวิทยา เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย ท่ามกลางพยานของทั้ง ๒ ฝ่าย

IMG_8243 IMG_8250IMG_8259IMG_8263IMG_8264IMG_8267IMG_8268IMG_8275IMG_8279IMG_8290

และในเวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ได้มีการบรรยาย เรื่อง “สารพันปัญหาภาษาไทย” ให้นักเรียนในระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ของโรงเรียนชลประทานวิทยา โดย นายปิยะพงษ์ โพธิ์เย็น นักวรรณศิลป์ชำนาญการ กองศิลปกรรม เป็นผู้บรรยาย ณ หอประชุมชูชาติ กำภู ๖๐ ปี ชลประทานวิทยา

IMG_8299 IMG_8310IMG_8302 IMG_8313 IMG_8318 IMG_8320 IMG_8322 IMG_8326 IMG_8331

 

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบปีที่ ๒๙ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

นางสาวสุปัญญา  ชมจินดา  โฆษกสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เป็นผู้แทนสำนักงานราชบัณฑิตยสภา นำทีมโฆษกสำนักงานฯ ไปร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบปีที่ ๒๙ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมี นายจรูญ  ไชยศร  รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ต้อนรับคณะ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และได้ร่วมถ่ายภาพกับนางพิชญา  เมืองเนาว์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และนางพรอัปสร  นิลจินดา  ผู้อำนวยการส่วนผลิตรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

S__1581516 S__1581517 S__1581518 S__1581519

นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด (focus group) พจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคใต้ และแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สถานการณ์ภาษาไทยถิ่นในปัจจุบัน” ณ ห้องธนาลาภ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นายชวน  หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด (focus group) พจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคใต้ และแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สถานการณ์ภาษาไทยถิ่นในปัจจุบัน” ณ ห้องธนาลาภ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง โดยมี นางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา และ รศ.ประพนธ์  เรืองณรงค์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคใต้ พร้อมทั้งผู้บริหารของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาให้การต้อนรับ จากนั้น นายปิยะพงษ์  โพธิ์เย็น กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคใต้ นำเข้าสู่การประชุมรับฟังความคิดเห็น ซึ่งการประชุมในครั้งนี้สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการ ปราชญ์ท้องถิ่น ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคใต้ ต่อไป

P1030475 P1030477 P1030482 P1030483 P1030485 P1030492 P1030494

คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคใต้ เข้าเยี่ยมคารวะ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ที่บ้านพักจังหวัดตรัง เพื่อร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่นภาคใต้

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา และ รศ.ประพนธ์  เรืองณรงค์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคใต้ นำคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคใต้ เข้าเยี่ยมคารวะ นายชวน  หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ที่บ้านพักจังหวัดตรัง เพื่อร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่นภาคใต้ จากนั้นเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง, บ้านศิลปินแห่งชาติ นายหนังณรงค์  จันพุ่ม, พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี, พิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง DSC03519 DSC03523 DSC03528 DSC03546 DSC03553 DSC03555 DSC03561 DSC03565 DSC03577 DSC03581 DSC03599 DSC03606 DSC03614 DSC03626 DSC03631 DSC03656 DSC03658 DSC03662 P1030447

ศ. ดร.ปิยนาถ บุนนาค ราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง มอบหนังสือประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่าให้แก่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

วันนี้ (๗ ก.ค. ๖๐) ณ บริเวณโถงชั้น ๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ศ. ดร.ปิยนาถ บุนนาค ราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ได้มอบหนังสือประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่าให้แก่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาไว้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โดยมี นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยนางสาวบุญธรรม กรานทอง ผู้อำนวยการกองธรรมศาสตร์และการเมือง และนางสาวปิยรัตน์ อินทร์อ่อน นักวรรณศิลป์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับมอบหนังสือฯ

IMG_7990 IMG_7994

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) ขอเชิญชวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดนโยบายเพื่อพาประเทศไทยเข้าสู่ยุค ๔.๐ ผ่านการทำแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตปี ๒๕๖๐

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA ขอเชิญชวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดนโยบายเพื่อพาประเทศไทยเข้าสู่ยุค ๔.๐ และเพื่อคนไทยจะได้ประโยชน์มากขึ้นจากการทำธุรกรรมออนไลน์และอีคอมเมิร์ซ ผ่านการทำแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตปี ๒๕๖๐ ที่ https://www.etda.or.th/iup/ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

การประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐

วันนี้ (๕ ก.ค. ๖๐) เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ กองวิทยาศาสตร์ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา มีการประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ ซึ่งในการประชุมมีการบรรยายผลงานทางวิชาการโดยราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก เรื่อง “ประสบการณ์การอุปสมบทหมู่ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ใต้ร่มพระบารมีธรรม” และ “มหัศจรรย์พุทธสังเวชนียสถาน”  โดย ศ. นพ.นิพนธ์  พวงวรินทร์ ราชบัณฑิต และ พระมหา ดร.ประภาส  ปริชาโน  มหามกุฎราชวิทยาลัย

IMG_7958 IMG_7981IMG_7964IMG_7961 IMG_7974IMG_7978IMG_7979IMG_7965IMG_7959 IMG_7966 IMG_7967 IMG_7983

 

การประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐

วันนี้ (๕ ก.ค. ๖๐) เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕  สำนักงานราชบัณฑิตยสภา มีการประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ ซึ่งในการประชุมมีการบรรยายผลงานทางวิชาการโดยราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก รวม ๒ คน คือ รศ.สิวลี  ศิริไล  ราชบัณฑิต ประเภทวิชาปรัชญา สาขาวิชาอัคฆวิทยา บรรยายเรื่อง “การตระหนักในความรับผิดชอบต่อการกระทำของมนุษย์ : บทวิพากษ์เชิงปรัชญา” และ ศ. ดร.ปิยนาถ  บุนนาค  ราชบัณฑิต ประเภทวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ บรรยายเรื่อง “การเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศของ “พระปกเกล้าฯ-รำไพพรรณี”  

IMG_7951 IMG_7955IMG_7953IMG_7954