งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๙

IMG_4067IMG_3971IMG_3982

เมื่อวันศุุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดหิรัญรูจี แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมี ศ. ดร.ปกรณ์  อดุลยพันธุ์ นายกราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยผู้บริหาร ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

IMG_3921 IMG_4047    IMG_4040 IMG_4015 IMG_4004IMG_3989 IMG_3979IMG_4010

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสงานครบรอบ ๕๕ ปี สถาบันการประชาสัมพันธ์

IMG_3467 IMG_3471

วันนี้ (๒๐ ต.ค. ๕๙) เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวสุปัญญา  ชมจินดา เลขานุการกรม และโฆษกสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเลขาธิการราชบัณฑิตยสภานำกระเช้าของขวัญไปแสดงความยินดีในโอกาสงานครบรอบ ๕๕ ปี สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ โดยมี นายจรูญ  ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดพิธีลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันนี้ (๑๗ ต.ค. ๕๙) เวลา ๑๕.๐๐ น. นางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ เลขาธิการ ราชบัณฑิตยสภา นำผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดพิธี ลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โถงชั้น ๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

IMG_8722 IMG_8736 IMG_8745 IMG_8756 IMG_8757 IMG_8762 IMG_8763 IMG_8766 IMG_8775 IMG_8730IMG_8776IMG_8733