สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานดอกไม้เนื่องในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร มีอายุครบ ๙๗ ปี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานดอกไม้เนื่องในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร มีอายุครบ ๙๗ ปีเต็ม นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม
สแกน (1)

ร่วมงานวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ๘๓ ปี

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา และเลขานุการกรม ร่วมงานวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ๘๓ ปี ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์
1

2

IMG_0545

IMG_0548

IMG_0556

IMG_0571

IMG_0579

โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข “กิจกรรมล่องเรือเข้าวัดฟังธรรม”

IMG_4368
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการจริยธรรมประจำราชบัณฑิตยสภา จัดโครงการปฏิบัติธรรมนำสุข “กิจกรรมล่องเรือเข้าวัดฟังธรรม” โดยศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส ประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ นำบุคลากรของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาไปปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าเชิงเลน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ที่จะสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงานให้มีความสุขและประสบความสำเร็จได้ โดยยึดมั่นอยู่ในจริยธรรม ในโอกาสนี้ ทางคณะได้มอบหนังสือเป็นอภินันทนาการแก่โรงเรียนในเขตบางกอกน้อยและเขตตลิ่งชัน พร้อมทั้งล่องเรือชมวิถีชีวิตของชุมชนในคลองชักพระ คลองบางกอกน้อย ริมฝั่งเจ้าพระยา คลองมอญ แวะวัดปากน้ำใต้ ทำบุญให้อาหารปลา และชมวิถีตลาดน้ำชุมชนตลิ่งชันด้วย

IMG_4256

IMG_4337

IMG_4344

IMG_4350

IMG_4388

IMG_4397

IMG_4407

IMG_4432

IMG_4446

IMG_4456

IMG_4461

IMG_4495

IMG_4522

IMG_4525

IMG_4530

IMG_4540

IMG_4542

IMG_4544

IMG_4562

IMG_4604

IMG_4628

IMG_4641

IMG_4644

IMG_4654

IMG_4656

IMG_4657

IMG_4676

IMG_4719

IMG_4741

IMG_4745

IMG_4750

การหารือเรื่องการนำผลงานวิชาการของราชบัณฑิตยสภา และสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

16274
นายพงษ์ศักดิ์  ศิริวงษ์  เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยเลขานุการกรม ผู้อำนวยการกองธรรมศาสตร์และการเมือง เข้าประชุมปรึกษาหารือกับ นางพิชญา  เมืองเนาว์  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เรื่องการนำผลงานวิชาการของราชบัณฑิตยสภา และสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เผยแพร่ทางสถานีฯ ตามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล) ได้ให้นโยบาย ในการนี้ นายชัยวุฒิ  วุฑฒิรักษ์  เลขานุการรัฐมนตรี ได้ร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย
16268

16278

16285

งานครบรอบวันสถาปนาราชบัณฑิตยสภา ปีที่ ๙๐ (๑๙ เมษายน ๒๕๕๙)

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดงานครบรอบวันสถาปนาราชบัณฑิตยสภา ปีที่ ๙๐ ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ ๑๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ โดยในงานได้จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗ และมอบโล่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ รวมถึงจัดพิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๙ ด้วย1

2

3

4

IMG_0320

IMG_0321

IMG_0322

IMG_0323

IMG_0324

IMG_0325

IMG_0326

IMG_0328

IMG_0333

IMG_0336

IMG_0343

IMG_0345

IMG_0375

IMG_0381

IMG_0382

IMG_0383

IMG_0384

IMG_0385

IMG_0389

IMG_0394

IMG_0395

IMG_0408

IMG_0418

IMG_0423

IMG_0434

IMG_0435

IMG_0438

IMG_0446

IMG_0456

IMG_0460

IMG_0467

IMG_0469

IMG_0472

IMG_0473

IMG_0475

IMG_0476

IMG_0478

IMG_0481

IMG_0483

IMG_0485

IMG_0486

IMG_0489

IMG_0496

IMG_0503

IMG_0504

IMG_0507

IMG_0508

IMG_0525