การประชุม อ.ก.พ. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ปฏิบัติหน้า อ.ก.พ. กระทรวง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม อ.ก.พ. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ปฏิบัติหน้า อ.ก.พ. กระทรวง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๒ ชั้น ๕ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

1

2

3

4

5

6

IMG_3958

IMG_3959

IMG_3960

IMG_3972

คณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา พร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๙.๓๐ น. ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

1

2

3

4

5

6

7