เชิญร่วมการสัมมนาเพื่อสืบสานภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทยกับปราชญ์ท้องถิ่น ครั้งที่ ๔

เชิญร่วมการสัมมนาเพื่อสืบสานภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทยกับปราชญ์ท้องถิ่น ครั้งที่ ๔ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านการใช้สมุนไพรของปราชญ์ท้องถิ่น

ราชบัณฑิตยสถานจะจัดการประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร สำนักวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสัมมนาเพื่อสืบสานภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทยกับปราชญ์ท้องถิ่น ครั้งที่ ๔ ในวันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องภีมวนา ๑ โรงแรมรอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ราชบัณฑิตยสถานร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ราชบัณฑิตยสถานร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันอังคารที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ราชบัณฑิตยสถาน นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สันทัด โรจนสุนทร นายกราชบัณฑิตยสถาน เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องโถงศิริราช ๑๐๐ ปี อาคาร ๗๒ ปี โรงพยาบาลศิริราช พร้อมขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ทรงหายพระประชวรโดยเร็ว มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป ด้วยเกล้วด้วยกระหม่อม ขอเดชะ.

ราชบัณฑิตยสถานเปิดเวที รู้ รัก ภาษาไทยสัญจร : ภาษาถิ่น ๓ ภาค

ราชบัณฑิตยสถานเปิดเวที รู้ รัก ภาษาไทยสัญจร : ภาษาถิ่น ๓ ภาค
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและพัฒนางานวิชาการด้านภาษาถิ่น
ภาคเหนือ ๒๘-๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ภาคอีสาน ๑๘-๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ภาคใต้ ๑๖-๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง การคัดเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต

ด้วยสำนักธรรมศาสตร์และการเมืองจะดำเนินการคัดเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต ในตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๓ อัตรา ดังนี้
๑. ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

๒. ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

๓. ประเภทวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ตามไฟล์แนบ

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเปล่าได้ที่
แบบแสดงความจำนงเข้ารับเลือกเป็นราชบัณฑิต
http://www.royin.go.th/th/download/check_count.php?FileID=80&SystemModuleKey=194
แบบเสนอผลงานทางวิชาการของภาคีสมาชิกผู้แสดงความจำนงเข้ารับเลือกเป็นราชบัณฑิต
http://www.royin.go.th/th/download/check_count.php?FileID=81&SystemModuleKey=194

ภาพกิจกรรมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์โครงการนโยบายภาษาแห่งชาติ

ราชบัณฑิตยสถานได้จัดการประชุมสัมมนาและจัดกิจกรรมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์โครงการนโยบายภาษาแห่งชาติ

ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์: นโยบายภาษา 20-21 ก

ราชบัณฑิตยสถานเปิดให้ทดสอบระบบพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔

ราชบัณฑิตยสถานเปิดให้ทดสอบระบบพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ http://www.royin.go.th/dictionary/

สำหรับท่านที่ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแล้วพบปัญหาตัวหนังสืออ่านไม่ออก มีวิธีแก้ไขดังนี้
– บราวเซอร์ Internet Explorer คลิกขวาบริเวณที่ว่างในบราวเซอร์ เลือก Encoding เป็น Unicode (UTF-8)
– บราวเซอร์ Google Chrome เลือกที่เมนูระบบ (ด้านขวาบน) –> เครื่องมือเพิ่มเติม –> การเข้ารหัส —> เลือก Unicode (UTF-8)
– บราวเซอร์ Firefox เลือกที่เมนูระบบ (ด้านบนสุด) –> มุมมอง (View) –> Character Encoding —> เลือก Unicode

ท่านที่มีปัญหาในการใช้งานหรือมีข้อเสนอแนะใด ๆ สามารถเสนอในเฟซบุ๊กได้ที่
https://www.facebook.com/206167399441363/photos/a.397151803676254.94819.206167399441363/789794367745327/
หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ripub@royin.go.th

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่คณะผู้บริหารของราชบัณฑิตยสถาน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่คณะผู้บริหารของราชบัณฑิตยสถาน

ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่คณะผู้บริหารของราชบัณฑิตยสถาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พร้อมให้การสนับสนุนงานของราชบัณฑิตยสถานในทุก ๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนให้ครอบคลุมทั่วถึง และผลักดันสนับสนุนงานตามนโยบายของรัฐบาล

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์: ประมวลภาพ