ขอเชิญผู้ที่สนใจแปลหนังสือต่างประเทศ ยื่น (แบบ) เสนอขอแปลหนังสือได้ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

          ขอเชิญผู้ที่สนใจแปลหนังสือต่างประเทศ ยื่น (แบบ) เสนอขอแปลหนังสือได้ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยหนังสือที่จะเสนอขอแปลเป็นหนังสือประเภทวิชาการและประเภทหนังสือขายดี (bestseller) ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๔๕๕ ๐ ๒๕๖๗ ๒๖๙๐ และ ๐ ๒๙๔๐ ๖๓๖๙ ทุกวันในเวลาราชการ สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อหนังสือแปลของ วช. สามารถหาซื้อได้ที่ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือสำนักพิมพ์รามคำแหง และองค์การค้าของ สกสค. (ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์)

ราชบัณฑิตยสถานจัดโครงการคัดเลือกผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

     ราชบัณฑิตยสถานจัดโครงการคัดเลือกผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๗

     รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์: พิธีกร

ราชบัณฑิตยสถานจัดโครงการคัดเลือกนักแสดงละครโทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

     ราชบัณฑิตยสถานจัดโครงการคัดเลือกนักแสดงละครโทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๗

     รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์: ดารา
ดาวน์โหลดไฟล์: โครงการนักแสดง

ราชบัณฑิตยสถานจัดแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน

     ราชบัณฑิตยสถานจัดแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๗  

     รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์: แข่งขันเด็ก
ดาวน์โหลดไฟล์: โครงการนักเรียน

ประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๘

ราชบัณฑิตยสถานจะจัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๘ ในหัวข้อเรื่อง “ธรรมะคือคุณากร”

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์: ประกวดแต่งหนังสือ_58