งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒
42nd National Book Fair & 12th Bangkok International Book Fair 2014

โลกคือนิยาย (The World Is A Novel)

เชิญพบกับราชบัณฑิตยสถาน ที่โซน C2 บูท Q33 (ลด ๑๐%)
ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ และ
งานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ ๑๒
ในวันที่ ๒๘ มีนาคม – ๗ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์