ราชบัณฑิตยสถานเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ โดยการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

          ราชบัณฑิตยสถานเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ โดยการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของราชบัณฑิตยสถาน ลำดับที่ ๑๓๑-๑๓๒ ๑๓๔-๑๓๘ ๑๔๐-๑๔๒ ตามประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของราชบัณฑิตยสถาน ตั้งแต่วันที่ ๖-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์

     ประกาศรับสมัคร  download
     ข้อบังคับสภาราชบัณฑิต  download
     ใบสมัครเป็นภาคีสมาชิก  download
     แบบเสนอผลงานทางวิชาการ download
     คำอธิบายและกระบวนการประเมินผลงาน  download