แจ้งเปลี่ยนห้องประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาหารไทยสู่ประชาคมอาเซียน”

            เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาหารไทยสู่ประชาคมอาเซียน” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร เป็นจำนวนมาก

            จึงขอแจ้งให้ผู้ที่ตอบรับเข้าร่วมงานทุกท่านทราบว่า การประชุมในช่วงเช้าเปลี่ยนจาก ห้องมิ่งเมือง เป็น ห้องกษัตริย์ศึก ๒ ส่วนกำหนดการอื่น ๆ เป็นไปตามเดิม อ่านรายละเอียดการประชุมฯ ที่นี่

ราชบัณฑิตยสถานจัดโครงการคัดเลือกผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

      โครงการคัดเลือกผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น download

      แบบคำขอเพื่อเข้ารับการคัดเลือก download

ราชบัณฑิตยสถานจัดโครงการคัดเลือกนักแสดงละครโทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

     โครงการคัดเลือกนักแสดงละครโทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น download

     แบบคำขอเพื่อเข้ารับการคัดเลือก  download

 

ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญชมรายการ “สายตรวจภาษา”

 ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญติดตามชม

รายการ

ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๔๕-๑๑.๔๗ น.
เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

  

ผู้บริหารและข้าราชการราชบัณฑิตยสถานเข้าพบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสันติ พร้อมพัฒน์) เพื่อรับนโยบาย

ผู้บริหารและข้าราชการราชบัณฑิตยสถานเข้าพบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(นายสันติ  พร้อมพัฒน์) เพื่อรับนโยบาย เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ

          สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

เชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาหารไทยสู่ประชาคมอาเซียน”

เชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาหารไทยสู่ประชาคมอาเซียน”

          ราชบัณฑิตยสถานขอเรียนเชิญผู้บริหาร นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การจัดการ และธุรกิจด้านอาหารของประเทศทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสื่อมวลชนและผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาหารไทยสู่ประชาคมอาเซียน” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐