งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ ๑๘ (BOOK EXPO THAILAND 2013)

งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ ๑๘
(BOOK EXPO THAILAND 2013)

เชิญพบกับราชบัณฑิตยสถาน ที่โซน C1 บูท N37 (ลด ๑๐%)
ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ ๑๘ (BOOK EXPO THAILAND 2013)
ในวันที่ ๑๖ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖
เวลา ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์