ราชบัณฑิตยสถานจัดโครงการคัดเลือกผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

      โครงการคัดเลือกผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น download

      แบบคำขอเพื่อเข้ารับการคัดเลือก download

ราชบัณฑิตยสถานจัดโครงการคัดเลือกนักแสดงละครโทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

     โครงการคัดเลือกนักแสดงละครโทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น download

     แบบคำขอเพื่อเข้ารับการคัดเลือก  download

 

ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญชมรายการ “สายตรวจภาษา”

 ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญติดตามชม

รายการ

ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๔๕-๑๑.๔๗ น.
เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

  

ผู้บริหารและข้าราชการราชบัณฑิตยสถานเข้าพบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสันติ พร้อมพัฒน์) เพื่อรับนโยบาย

ผู้บริหารและข้าราชการราชบัณฑิตยสถานเข้าพบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(นายสันติ  พร้อมพัฒน์) เพื่อรับนโยบาย เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ

          สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

เชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาหารไทยสู่ประชาคมอาเซียน”

เชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาหารไทยสู่ประชาคมอาเซียน”

          ราชบัณฑิตยสถานขอเรียนเชิญผู้บริหาร นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การจัดการ และธุรกิจด้านอาหารของประเทศทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสื่อมวลชนและผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาหารไทยสู่ประชาคมอาเซียน” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) มอบเกียรติบัตรให้ราชบัณฑิตยสถาน เพื่อแสดงว่าเป็น “ส่วนราชการที่มีพัฒนาการดีเด่น”

    

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) มอบเกียรติบัตรให้ราชบัณฑิตยสถาน
เพื่อแสดงว่าเป็น “ส่วนราชการที่มีพัฒนาการดีเด่น”
ในโครงการชื่นชม ชื่นใจ ให้คำขอบคุณ ประจำปี ๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖