รับสมัครภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

          อ่านรายละเอียด  คลิกที่นี่

         ข้อบังคับสภาราชบัณฑิต  คลิกที่นี่

         ใบสมัครเป็นภาคีสมาชิก  คลิกที่นี่

         แบบเสนอผลงานทางวิชาการ  คลิกที่นี่

         คำอธิบายและกระบวนการประเมินผลงาน  คลิกที่นี่

รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

          อ่านรายละเอียด  คลิกที่นี่

          ข้อบังคับสภาราชบัณฑิต  คลิกที่นี่

          ใบสมัครเป็นภาคีสมาชิก  คลิกที่นี่

          แบบเสนอผลงานทางวิชาการ  คลิกที่นี่

          คำอธิบายและกระบวนการประเมินผลงาน  คลิกที่นี่