รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๒

          อ่านรายละเอียด  คลิกที่นี่

          ข้อบังคับสภาราชบัณฑิต  คลิกที่นี่

          ใบสมัครเป็นภาคีสมาชิก  คลิกที่นี่

          แบบเสนอผลงานทางวิชาการ  คลิกที่นี่

          คำอธิบายและกระบวนการประเมินผลงาน  คลิกที่นี่