บทคัดย่อ-สาระสังเขป (๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒)

บทคัดย่อ-สาระสังเขป

          บทคัดย่อ และ สาระสังเขป มีความหมายเหมือนกัน คือหมายถึง ข้อความที่สรุปใจความสำคัญของผลงานวิชาการอย่างสั้นที่สุด เช่น บทคัดย่อหรือสาระสังเขปของงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความ. คำว่า บทคัดย่อ เป็นคำที่นิยมมากกว่า สาระสังเขป. ความยาวของบทคัดย่อโดยทั่วไปมักไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ เอ ๔. วัตถุประสงค์ของบทคัดย่อคือเพื่อให้ผู้อ่านรู้เนื้อหาของผลงานคร่าว ๆ ในเวลาสั้นที่สุด และมีความรู้สึกอยากติดตามอ่านเนื้อหาส่วนที่เป็นรายละเอียดต่อไป.  บทคัดย่อมีเนื้อที่จำกัด จึงต้องเขียนด้วยภาษาที่กระชับ ชัดเจน ไม่มีการแสดงตารางหรือภาพ มีตัวอย่างแสดงได้ถ้าจำเป็น และต้องคัดเลือกอย่างดี ให้ได้ตัวอย่างที่ดีที่สุดเพียงตัวอย่างเดียว. บทคัดย่อประกอบด้วย เรื่องที่ศึกษา วิธีการศึกษา และผลการศึกษาวิเคราะห์.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

สารทจีน (๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๒)

สารทจีน

           คำว่า สารท เป็นคำมาจากภาษาบาลี พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ให้ความหมายว่า เทศกาลทำบุญในวันสิ้นเดือนสิบ โดยนำพืชพันธุ์ธัญญาหารแรกเก็บเกี่ยวมาปรุงเป็นข้าวทิพย์และข้าวมธุปายาสถวายพระสงฆ์

          ในทางความเชื่อของชาวจีน สารทจีน เป็นเทศกาลที่ลูกหลานแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ  วันสารทจีนตรงกับวันที่ ๑๕ เดือน ๗  ของจีน. บางตำนานว่าเป็นวันที่ส่งวิญญาณดีขึ้นสวรรค์ และส่งวิญญาณร้ายลงนรก ชาวจีนทั้งหลายสงสารวิญญาณร้าย จึงทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้. เนื่องจากเดือน ๗ นี้ถือเป็นเดือนผี ซึ่งประตูนรกจะเปิดให้ผีทั้งหลายมารับส่วนบุญ  ชาวจีนจึงจัดพิธีไหว้เจ้าที่ในตอนเช้า ตอนสายจะไหว้บรรพบุรุษ และตอนบ่ายจะไหว้ผี หรือวิญญาณพเนจร ซึ่งไม่มีลูกหลานกราบไหว้ ของไหว้จะประกอบด้วยอาหารคาวหวาน ของไหว้ที่ขาดไม่ได้คือขนมเข่ง ขนมเทียน นอกนั้นเป็นผลไม้ น้ำชาหรือเหล้า และมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองด้วย

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

หล่อฮั้งก้วย (๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒)

หล่อฮั้งก้วย

          หล่อฮั้งก้วย มาจากคำภาษาจีนแต้จิ๋ว. ภาษาจีนกลางออกเสียงว่า หลอฮั่นกว่อ. หลอฮั่น หรือ หล่อฮั้ง แปลว่า พระอรหันต์ และเป็นชื่อของหมอที่ค้นพบสรรพคุณของผลไม้ชนิดนี้. กว่อ หรือ ก้วย แปลว่า ผลไม้

          หล่อฮั้งก้วย เป็นชื่อพืชสมุนไพรจีน ปลูกมากในมณฑลกวางสี มีผลกลม ขนาดพอ ๆ กับไข่เป็ด ผลมีเปลือกแข็งแต่เปราะ เมื่ออ่อนมีสีเขียว ผลแก่จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มแกมดำ. ตามตำรับจีนจะนำผลมาตากแห้งหรือลนไฟให้แห้ง ผลที่แห้งเมื่อเคาะจะมีเสียงกังวาน ใช้ต้มดื่มหรือต้มปนกับจับเลี้ยงซึ่งเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรแก้ร้อนใน. หล่อฮั้งก้วย มีสรรพคุณช่วยระงับอาการไอ แก้เสียงแหบแห้ง บรรเทาอาการหลอดลมอักเสบ แก้ความดันโลหิตสูง ช่วยบำรุงปอดและหลอดเลือด

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.