หนทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน (๓ เมษายน ๒๕๕๓)

หนทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน

          หนทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน เป็นสำนวนที่แปลมาจากสำนวนจีน. เดิมมีความหมายตามตัวอักษรว่า หนทางไกลทำให้รู้กำลังของม้า วันเวลาที่ยาวนานทำให้รู้จิตใจคน บางทีก็ใช้ว่า หนทางไกลทำให้รู้กำลังของม้า เรื่องราวที่ผ่านมานานทำให้รู้จิตใจคน

          หนทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน มีความหมายว่า บุคคลที่เรารู้จักหรือคบหาด้วยนั้น ยากนักที่จะรู้ว่าจริง ๆ แล้วเขาเป็นคนเช่นไร เราอาจได้ยินจากคนอื่นว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ดี แต่ในความเป็นจริง เขาอาจเป็นตรงกันข้ามกับคำล่ำลือของผู้คนในสังคม กาลเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เราประจักษ์ว่า บุคคลนั้นเป็นคนเช่นไร เช่น เขาได้ตำแหน่งผู้จัดการต่อจากบิดา ใคร ๆ จึงพากันตั้งข้อรังเกียจ แต่หนทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน  ๕ ปีผ่านไป เขาได้ทำให้ทุกคนยอมรับว่าเขามีฝีมือบริหารอย่างแท้จริง.

          บางทีก็ตัดใช้แต่เพียงท่อนแรกว่า หนทางพิสูจน์ม้า หรือใช้แต่เพียงท่อนหลังว่า กาลเวลาพิสูจน์คน ก็ได้

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

แปรรูป (๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓)

แปรรูป

          คำว่า  แปรรูป  แปลตามรูปศัพท์ หมายถึง  เปลี่ยนรูปให้มีลักษณะต่างกับลักษณะเดิม  เป็นคำเรียกวิธีการนำกระดูกของศพที่เผาแล้วและคงเหลืออยู่ในกองฟอน มาเรียงพอให้เห็นเค้าว่าเป็นรูปคน วางบนผ้าขาว  ให้ศีรษะหันไปทางทิศตะวันตก  แล้วกลับมาทางทิศตะวันออก  เป็นเครื่องหมายว่าผู้ตายได้ไปเกิดแล้ว

          การแปรรูปจะจัดเงินเหรียญวางไว้บนอัฐิ  แล้วโปรยดอกไม้พรมน้ำอบน้ำหอม  มีภิกษุมาบังสุกุล  แล้วเก็บอัฐิส่วนหนึ่งบรรจุโกศเล็ก ๆ  หรือโถไว้สำหรับเคารพบูชา  ส่วนหนึ่งมักจะนำไปไว้ในที่อันควร บรรจุในเจดีย์  หรือที่บรรจุอัฐิ  ส่วนที่เหลือนำไปลอยน้ำ  เงินเหรียญที่วางไว้ลูกหลานจะนำมาเป็นเงินก้นถุง  ถือเป็นของมงคล.  คำว่า  แปรรูป  อาจใช้ว่า  แปรธาตุ  หรือ  แจงรูป  ก็ได้

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

กินข้าวต้มกระโจมกลาง (๑ มีนาคม ๒๕๕๓)

กินข้าวต้มกระโจมกลาง

          กินข้าวต้มกระโจมกลาง เป็นสำนวนเปรียบการกระทำที่เร่งรีบผลีผลามโดยไม่พิจารณาให้รอบคอบเสียก่อน มักทำให้เกิดผลเสียขึ้นแก่ตนเองได้ เหมือนกับการรีบจ้วงกินข้าวต้มร้อน ๆ จากกลางชาม ข้าวต้มอาจลวกปากจนลิ้นพอง. คำว่า กระโจม ในที่นี้หมายถึง ผลีผลามโถมเข้าไป. สำนวน กินข้าวต้มกระโจมกลาง ใช้พูดเป็นข้อคิดสะกิดใจให้กระทำสิ่งใด ๆ อย่างรอบคอบ ตามขั้นตอน อย่าเร่งรีบหรือผลีผลาม เช่น  ถ้าจะซื้อที่ดินก็ต้องตรวจดูโฉนดให้ถูกต้อง อย่ากินข้าวต้มกระโจมกลาง รีบซื้อไปจะถูกหลอก.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.