ค่า-มูลค่า (๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓)

ค่า-มูลค่า

          คำว่า ค่า หมายถึง ราคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีประโยชน์ในทางใช้สอย แลกเปลี่ยน บางอย่างก็ประเมินเป็นเงินได้ เช่น ค่าจ้าง ค่าเช่า ค่าโดยสาร ค่าอาหาร. ทองคำเป็นของมีค่า. ของบางอย่างมีค่าทางจิตใจ ไม่สามารถประเมินเป็นจำนวนเงินได้ เช่น ค่าของความรัก. เวลาเป็นสิ่งมีค่ามาก. ความอุตสาหะทำให้เขาได้รับผลคุ้มค่า. ตุ๊กตาเก่า ๆ ตัวนี้มีค่าสำหรับฉัน.

          คำว่า มูลค่า (อ่านว่า มูน-ค่า) หมายถึง ราคาของสิ่งของซึ่งสามารถประเมินเป็นเงินได้ เช่น ถวายจตุปัจจัยมีมูลค่า ๑๐๐๐ บาท. กองเศษไม้ที่ถูกวางทิ้งขว้างอยู่ยังไม่มีมูลค่า  แต่เมื่อช่างนำมาประกอบเป็นโต๊ะเก้าอี้ก็เกิดมีราคาเป็นการเพิ่มมูลค่าขึ้น. การรู้จักประดิษฐ์สิ่งที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้หรือไม่มีประโยชน์ ให้เป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เป็นการเพิ่มมูลค่า.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

นานาชาติ (๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓)

นานาชาติ

          คำว่า นานาชาติ ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า  international   ในภาษาอังกฤษ international ใช้เป็นคำคุณศัพท์ หมายถึงเกี่ยวข้องกับสองชาติหรือมากกว่าสองชาติขึ้นไป.  ในภาษาไทย คำว่า นานาชาติ ความหมายหนึ่งหมายถึง หลายชาติ หลายประเทศ เช่น อาหารไทยเป็นที่นิยมของนานาชาตินานาชาติเร่งส่งอาหารและบุคลากรทางการแพทย์ไปช่วยประเทศที่ประสบภัยแผ่นดินไหว.  นานาชาติ อาจใช้ขยายคำอื่น เช่น โรงเรียนนานาชาติ ระดับนานาชาติ. โรงเรียนนานาชาติ หมายถึง โรงเรียนที่มีนักเรียนชาติต่าง ๆ มาเรียนรวมกัน มักสอนเป็นภาษาอังกฤษ เช่น พอสำเร็จการศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติ เขาก็สมัครไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษทันที. ระดับนานาชาติ หมายถึง ระดับสูงซึ่งหลายประเทศให้การยอมรับ มีนัยความหมายว่าสูงกว่าระดับชาติ เช่น นับเป็นเกียรติอย่างมากที่ผู้สร้างภาพยนตร์คนไทยได้รับรางวัลระดับนานาชาติ. การจัดการประชุมระดับนานาชาติในประเทศไทยทำให้ต่างชาติรู้จักประเทศไทยมากขึ้น.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

ทึนทึก-ทึมทึก (๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓)

ทึนทึก-ทึมทึก

          ทึนทึก หรือ ทึมทึก เป็นคำที่ใช้เรียกมะพร้าวที่มีเนื้อไม่อ่อนเกินไปและไม่แก่จนเกินไป มีรสชาติดี เหมาะที่จะนำมาทำขนม มักจะนำมาขูดเป็นฝอยหรือเป็นเส้นแล้วกินกับของอื่นเช่นกล้วยต้มคลุกมะพร้าว ข้าวต้มจิ้ม หรือนำไปทำหน้ากระฉีก คือมะพร้าวขูดเป็นเส้น กวนกับน้ำตาลปี๊บ ใส่เป็นไส้ขนมต้มขาว ขนมใส่ไส้ หรือกินกับข้าวเหนียวดำเป็นต้น

          คำว่า ทึนทึก หรือ ทึมทึก นำมาใช้เปรียบหญิงที่อายุเลยวัยสาวและยังไม่ได้แต่งงานว่า สาวทึนทึก หรือ สาวทึมทึก ซึ่งเป็นคำที่เรียกอย่างไม่ให้เกียรติ จึงไม่สมควรใช้เรียกผู้อื่น

          ในหนังสืออักขราภิธานศรับท์ ของหมอปรัดเล ซึ่งเป็นพจนานุกรมที่ทำขึ้นสมัยต้นรัตนโกสินทร์ อธิบายว่า ผู้หญิงที่ได้ชื่อว่าเป็นสาวทึนทึก จะมีอายุตั้งแต่ ๒๐ ถึง ๒๕ ปี แต่ปัจจุบันมักจะหมายถึงผู้หญิงที่อยู่ในวัยกลางคนและยังไม่ได้แต่งงาน

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

โรคนิ่ว (๑๐ กันยายน ๒๕๕๓)

โรคนิ่ว

          โรคนิ่วเป็นโรคที่เกิดจากสารในร่างกายจับกันเป็นก้อนและโตขึ้นเรื่อย ๆ  เกิดอยู่ในอวัยวะที่เป็นโพรงเป็นท่อ เช่น นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ  นิ่วในท่อไต  นิ่วในท่อน้ำลาย  นิ่วในถุงน้ำดี  นิ่วในท่อน้ำดี.  นิ่วเหล่านี้อาจทำให้ท่อหรืออวัยวะนั้นอุดตัน ถูกทำลาย หรืออักเสบ

          เมื่อก่อนเชื่อกันว่าโรคนิ่วเกิดจากการกินน้ำที่มีเกลือแร่เจือปนมาก  ปัจจุบันการเกิดนิ่วส่วนใหญ่เกิดในผู้ที่กินอาหารไม่ครบ ๕ หมู่ โดยเฉพาะกินอาหารที่ขาดโปรตีน.  ส่วนประกอบของนิ่วในทางเดินปัสสาวะมักจะเป็นสารประกอบของแคลเซียม เช่นหินปูน  ส่วนนิ่วในถุงน้ำดีมักเป็นสารประกอบจำพวกคอเลสเตอรอล. การรักษาก็มักจะใช้วิธีผ่าตัดเอานิ่วออก แต่ปัจจุบันสามารถรักษาด้วยการใช้เครื่องอัลตราซาวนด์สลายนิ่วให้เป็นผงเล็ก ๆ ออกมาตามท่อของอวัยวะที่เป็นนิ่ว

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓  เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

ทุน (๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓)

ทุน

          ทุน หมายถึง  สิ่งที่มีอยู่เดิม ที่สามารถทำให้เกิดประโยชน์งอกเงยได้ เช่น มีความรู้เป็นทุน. มีรูปเป็นทุน    อีกความหมายหนึ่งคือ  เงินหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีไว้หรือตั้งไว้สําหรับดําเนินกิจการเพื่อหาผลประโยชน์ เช่น เขาเปิดร้านอาหารยังไม่ทันได้ทุนคืน ร้านก็ถูกไฟไหม้เสียก่อน.  แต่เดิมทุนหมายถึงสิ่งที่สามารถจับต้องได้ แต่ปัจจุบันคำนี้มีความหมายกว้างขึ้น หมายถึงสิ่งที่จับต้องไม่ได้ด้วย เช่น ความรู้และคุณธรรม ถือเป็นทุนที่ต้องปลูกฝังให้แก่เยาวชนของชาติ เพื่อให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของประเทศ. การลงทุนทางการศึกษาแม้ว่าจะต้องใช้เงินมาก แต่เป็นการลงทุนที่ให้ผลกำไรอย่างแน่นอนในอนาคต.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.