เงา (๒) (๕ กันยายน ๒๕๕๓)

เงา (๒)

          คำว่า เงา ที่หมายถึงบริเวณที่มืดเพราะมีวัตถุบังแสง ทำให้แลเห็นเป็นรูปคล้ายวัตถุนั้น นำมาใช้ประสมกับคำอื่นได้หลายคำ เช่น เงามืด หมายถึง บริเวณที่มืดสนิทเพราะแสงถูกบัง. เช่น ผู้ร้ายหลบอยู่ในเงามืด.  เงามัว หมายถึง บริเวณที่มืดไม่สนิท เกิดจากวัตถุบังแสงไม่มิด หรือมีแสงจากที่อื่นส่องเข้ามา เช่น เวลาเกิดจันทรุปราคา จะเห็นเงามัวรอบ ๆ เงามืด.  แรเงา หมายถึง เขียนเส้นเพื่อให้เห็นเป็นเงา เช่น เขาแรเงาให้เห็นความลึกของภาพ.  รัฐมนตรีเงา หมายถึง บุคคลที่พรรคการเมืองฝ่ายค้านตั้งขึ้นเลียนตำแหน่งรัฐมนตรี เพื่อติดตามและตรวจสอบการทำงานของรัฐมนตรีแต่ละกระทรวง. และ เป็นเงาตามตัว หมายความว่า ตามกันไปเสมอ เช่น สองคนนี้ไปไหนไปด้วยกันเป็นเงาตามตัว. พอน้ำมันขึ้นราคา สินค้าอื่นก็ขึ้นราคาเป็นเงาตามตัว

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓  เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

โรคเรื้อรัง (๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓)

โรคเรื้อรัง

          โรคเรื้อรัง หมายถึง โรคที่เป็นอยู่ยาวนาน หายช้า หายยาก หรือรักษาไม่หายขาด. อาจแบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภท

          ประเภทที่ ๑ คือโรคที่ดำเนินไปอย่างช้า ๆ มีทางบำบัดรักษาให้หายได้ แต่ต้องใช้เวลานานหลายเดือนหรือเป็นปี เช่น วัณโรค โรคเรื้อน โรคเท้าช้าง

          ประเภทที่ ๒ คือโรคที่ดำเนินไปอย่างช้า ๆ ชนิดที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่การรักษาแบบประคับประคองก็สามารถทำให้อาการของโรคทุเลา เช่น โรคเบาหวาน โรคสะเก็ดเงิน

          ประเภทที่ ๓ คือโรคที่กลายหรือสืบเนื่องมาจากโรคเฉียบพลันที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที เช่น โรคอัมพฤกษ์ที่เกิดจากอุบัติเหตุ เมื่อไขสันหลังถูกกดทับแต่ไม่ถึงกับฉีกขาด หากรักษาทันท่วงทีก็หายได้ ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องก็จะเป็นโรคอัมพฤกษ์ตลอดไป.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.