มหัศจรรย์ (๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

มหัศจรรย์

          มหัศจรรย์ มาจากคำภาษาสันสกฤตว่า มหาศฺจรฺย (อ่าน มะ -หาส-จัร-ยะ) คำนี้เกิดจากคำ ๒ คำรวมกัน คือ มหา กับ อาศฺจรฺย (อ่าน อาส-จัร-ยะ) มหา แปลว่า มาก อย่างยิ่ง ส่วน อาศฺจรฺย ซึ่งภาษาไทยยืมมาใช้เป็น อัศจรรย์ แปลว่า แปลกประหลาด. มหัศจรรย์ แปลว่า แปลกประหลาดมาก น่าอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่ง แปลกหรือพิสดารในลักษณะที่ชวนให้พิศวงเนื่องจากไม่น่าเป็นไปได้หรือไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ เช่น ในบรรดาสิ่งมหัศจรรย์ทั้ง ๗ ของโลกยุคโบราณ มีเพียงมหาพีระมิดแห่งนครกิซ่าเท่านั้นที่ยังยืนยงท้ากาลเวลามาจนกระทั่งทุกวันนี้. โลกของเรามีสิ่งมหัศจรรย์มากมายที่รอให้นักสำรวจได้ค้นพบ. สมองของคนเรามีระบบการทำงานที่ซับซ้อนมหัศจรรย์เป็นอย่างยิ่ง.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

ลาในหนังราชสีห์ (๑๙ กันยายน ๒๕๕๓)

ลาในหนังราชสีห์

          สำนวนนี้มีความหมายว่า คนที่ไม่มีความรู้ความสามารถ แต่หลอกให้คนอื่นเข้าใจผิดว่ามีความรู้ เมื่อถูกจับได้ก็จะเป็นอันตรายแก่ตนเอง เช่น ผู้ที่ใช้ปริญญาบัตรปลอม เปรียบเหมือนลาในหนังราชสีห์ เมื่อถูกจับได้ว่าไม่มีความรู้จริงก็จะถูกไล่ออกจากงาน. สำนวนนี้มีที่มาจากนิทานชาดกเรื่องหนึ่งคือ สีหจัมมชาดก (อ่านว่า สี-หะ -จัม-มะ-ชา-ดก) เรื่องมีว่า เมื่อครั้งที่พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นชาวนา มีพ่อค้าเร่คนหนึ่งนำสินค้าบรรทุกหลังลาเดินทางไปค้าขายยังที่ต่าง ๆ  วันหนึ่งมาหยุดพักใกล้ทุ่งนาแห่งหนึ่ง แล้วเอาหนังราชสีห์คลุมหลังลาไว้ ส่วนตนเองเข้าไปในหมู่บ้าน ลาเมื่อถูกปลดสัมภาระแล้วก็เดินไปเล็มข้าวในทุ่งนา ชาวนาเห็นเข้าคิดว่าเป็นราชสีห์ ตกใจวิ่งหนีไปบอกผู้คนว่ามีราชสีห์หลงเข้ามา  คนทั้งหลายจึงพากันถืออาวุธวิ่งเข้าไปและส่งเสียงขับไล่ ลาตกใจจึงส่งเสียงร้องออกมา พระโพธิสัตว์รู้ว่าไม่ใช่ราชสีห์ ได้บอกให้ชาวนารู้ ชาวนาโกรธลาจึงทุบตีลาจนตาย

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓  เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.