บ้องแบ๊ว (๑๔ มกราคม ๒๕๕๔)

บ้องแบ๊ว

          บ้องแบ๊ว หมายถึง มีสีหน้าและแววตาใสซื่อบริสุทธิ์อย่างเด็กไร้เดียงสาแลดูน่ารัก มักใช้ว่า ทำหน้าบ้องแบ๊ว หรือ ทำตาบ้องแบ๊ว เช่น เจ้าตูบกระโดดงับช่อดอกไม้ในมือผมไปฟัดจนเละ พอผมดุเสียงดังก็เอียงคอทำตาบ้องแบ๊ว ผมจะตีก็ตีไม่ลง. ตาหนูเล่นซนบนโซฟา อยู่ๆ ก็ตกตุ้บลงมาบนพื้นพรม แล้วทำหน้าบ้องแบ๊ว

          คำว่า บ้องแบ๊ว สันนิษฐานว่าเป็นคำเดียวกับคำว่า บั้งแบว ในบทละครนอกเรื่องสังข์ศิลป์ชัยและสังข์ทอง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ดังในสังข์ทองมีข้อความว่า

                    มันน่าเชยน่าชมสมประกอบ    พอชอบทำนองหม่อมน้องสาว

          หูตาบั้งแบวเหมือนแมวคราว             เขาเล่าลืออื้อฉาวช่างไม่อาย

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

เพราะฉะนั้น-ฉะนั้น (๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)

เพราะฉะนั้น-ฉะนั้น

          เพราะฉะนั้น ประกอบด้วยคำว่า เพราะ กับคำว่า ฉะนั้น.   เพราะฉะนั้น มีความหมายเหมือน ฉะนั้น และ ดังนั้น.   คำว่า เพราะฉะนั้น และ ฉะนั้น ใช้เชื่อมโยงประโยคที่มาข้างหลังกับประโยคที่อยู่ข้างหน้าให้เป็นเหตุเป็นผลกัน  ประโยคที่มาข้างหน้าเป็นเหตุ  และประโยคที่ตามหลังเป็นผล  เช่น   [กรรไกรตัดผ้าอาจทื่อได้เมื่อนำไปตัดกระดาษ   เพราะฉะนั้น ควรแยกกรรไกรตัดผ้าไว้ต่างหาก ไม่นำไปใช้ ตัดวัสดุอย่างอื่น.] กรมสรรพากรกำลังสร้างระบบเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลร่วมกัน เพื่อตรวจสอบการเสียภาษี เพราะฉะนั้นต่อไปผู้เสียภาษีก็จะเลี่ยงภาษีได้ยากขึ้น.  ผมทำงานทั้งเจ็ดวันต่อสัปดาห์ ฉะนั้น ผมจึงไม่มีโอกาสพาลูกไปเที่ยวเลย.   คำว่า เพราะฉะนั้น และ ฉะนั้น มักใช้ในภาษาเขียนหรือภาษาทางการ  และคำว่า เพราะฉะนั้น นิยมใช้มากกว่าคำว่า ฉะนั้น

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

ผีพราย (๗ มีนาคม ๒๕๕๔)

ผีพราย

         ผีพรายมีหลายชนิด แต่มีลักษณะที่สำคัญ ๒ ประการ คือเป็นผีผู้หญิงหรือเป็นผีที่มีแสงพราวพรายอยู่ในน้ำ. ผีพรายที่เป็นผู้หญิงชนิดหนึ่ง คือนางไม้ที่สิงอยู่ที่ต้นกล้วยตานี เรียกว่า นางพรายตานี. ผีผู้หญิงที่ตายทั้งกลม คือตายพร้อมกับลูกที่ยังอยู่ในท้องก็เป็นผีพรายตายทั้งกลม. อีกชนิดหนึ่งเป็นผีที่มาคอยกระซิบบอกให้ผู้ที่เลี้ยงผีพรายทราบเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เรียกกันว่า พรายกระซิบ. ส่วนที่เป็นผีน้ำจะเป็นแสงเรือง ๆ เห็นได้ในเวลากลางคืน. ตามจินตนาการของคนโบราณ ผีพรายในน้ำก็เป็นผีผู้หญิง ที่มีผมยาวสลวยพลิ้วไปกับสายน้ำ. ผีพรายน้ำมักจะทำอันตรายคนที่ลงน้ำทำให้จมน้ำตาย. ที่จริงผู้ที่ว่ายน้ำนาน ๆ อาจเป็นตะคริวอย่างหนักทำให้กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง เจ็บปวดจนไม่สามารถว่ายน้ำหรือช่วยตนเองให้ขึ้นมาเหนือน้ำได้ จึงจมน้ำตาย

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.