อย่างไรก็ตาม (๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)

อย่างไรก็ตาม

          คำว่า อย่างไรก็ตาม  เป็นคำที่ใช้เชื่อมประโยค ๒ ประโยคเพื่อแสดงความขัดแย้งกันในบางประเด็น.    ประโยคที่อยู่หลังคำว่า อย่างไรก็ตาม มีเนื้อหาบางประเด็นที่แย้งกับข้อความในประโยคที่อยู่หน้า   ตัวอย่างเช่น การ์ตูนหุ่นยนต์กลายเป็นลักษณะเด่นของการ์ตูนญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามไม่ใช่การ์ตูนญี่ปุ่นทุกเรื่องจะเป็นการ์ตูนหุ่นยนต์.    การท่องเที่ยวทำให้ชาวบ้านมีรายได้จากการขายสินค้าพื้นเมือง และผลิตผลทางการเกษตร อย่างไรก็ตามเงินรายได้จากการนี้อาจไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนนักท่องเที่ยว.  ภาคใต้ของประเทศไทยมีที่ท่องเที่ยวจำนวนมาก  อย่างไรก็ตามหากบริหารและจัดการไม่ดี นักท่องเที่ยวก็อาจไม่อยากมาเที่ยว.

          คำว่า อย่างไรก็ตาม มักใช้ในภาษาเขียน มีความหมายคล้ายกับคำอีกหลาย ๆ คำที่ทำหน้าที่เชื่อมข้อความที่ขัดแย้งกัน หรือตรงกันข้าม เช่น แต่ทว่า อย่างไรก็ดี กระนั้นก็ตาม แต่อย่างไรก็ตาม แต่อย่างไรก็ดี.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

นางตะเคียน (๓ มีนาคม ๒๕๕๔)

นางตะเคียน

          ต้นตะเคียนเป็นต้นไม้ใหญ่ มีอายุนานนับร้อยปี ลำต้นสูงใหญ่ แผ่กิ่งก้านสาขา ย่อมให้ความรู้สึกที่น่าเกรงกลัว และทำให้เกิดจินตนาการว่า น่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครอบครองหรือสิงอยู่. ตะเคียนเป็นไม้เนื้อแข็ง และมีอายุนานหลายสิบปี จึงมีความเชื่อว่า ต้นตะเคียนมีนางตะเคียนเป็นนางไม้สิงอยู่. ถ้ายิ่งมียางไม้ไหลออกมาก ก็ยิ่งถือว่านางตะเคียนมีฤทธิ์แรง. นางตะเคียนจะมีจริงหรือไม่ไม่มีใครยืนยันได้ แต่การจะตัดต้นตะเคียนที่มีอายุหลายสิบปี ผู้ตัดต้องทำพิธีขอเพื่อให้นางตะเคียนรู้ตัวและย้ายไปหาที่อยู่ใหม่. คนที่ตัดต้นตะเคียนโดยไม่ได้ทำพิธีขอจากนางตะเคียนจะถูกลงโทษ ทำให้เจ็บไข้หรือมีอาการคลุ้มคลั่งเป็นต้น. นางตะเคียนจึงเป็นผีศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนพากันกราบไหว้ และอธิษฐานขอความคุ้มครอง หรือขอโชคลาภ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

รำวง (๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔)

รำวง

          รำวง เป็นการแสดงเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงของคนในสังคม มักจะเป็นการเล่นสลับกับการเต้นรำ เนื่องจากผู้เล่นออกเป็นคู่ชายหญิงอยู่แล้ว. มีการรำเป็นวงประกอบเพลงร้องที่มีจังหวะสนุกสนาน เนื้อร้องใช้ถ้อยคำที่จดจำได้ง่าย และมักจะร้องซ้ำไปซ้ำมา เพื่อให้ผู้เล่นร้องได้ด้วย. รำวงเป็นการเล่นที่พัฒนามาจากการเล่นรำโทน ซึ่งเป็นการเล่นพื้นเมืองมาแต่เดิม. ลักษณะการเล่นเดิมนั้น ใช้เพียงโทนประกอบการปรบมือให้จังหวะเพลง การร่ายรำไม่มีท่าทางที่กำหนดอย่างใด จนมาถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒  รัฐบาลซึ่งมี จอมพล ป. พิบูลสงคราม  เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องการปลอบขวัญประชาชนไม่ให้กังวลหวาดกลัวและเป็นทุกข์กับภัยสงครามจึงให้ประชาชนเล่นรำวงกัน  มีการเพิ่มดนตรีให้ไพเราะน่าฟังขึ้น แต่งเพลงร้องขึ้นใหม่ รวมทั้งให้กรมศิลปากรกำหนดท่ารำให้สวยงาม เป็น รำวงมาตรฐาน เข้ากับเพลงที่แต่งขึ้นใหม่ด้วย เช่น เพลงงามแสงเดือน บูชานักรบ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

นางไม้ (๒ มีนาคม ๒๕๕๔)

นางไม้

          นางไม้เป็นเทวดาที่อยู่ประจำตามต้นไม้ใหญ่ ๆ  นางไม้สร้างวิมานเป็นที่อยู่บนต้นไม้ ไม่มีใครสามารถแลเห็นวิมานนั้น. แต่ถ้าใครตัดต้นไม้นั้น นางไม้ก็จะไม่มีที่อยู่ นางไม้จึงต้องแสดงฤทธิ์ทำให้คนไม่กล้าตัดต้นไม้ เช่น ทำให้คนที่ตัดต้นไม้ล้มเจ็บเป็นไข้หรือคลุ้มคลั่ง เป็นต้น. ตามจินตนาการของคนแต่ก่อน นางไม้เป็นหญิงสาวสวย ผมยาวประบ่า นุ่งผ้าจีบ ห่มผ้าสไบเฉียง. ต้นไม้บางต้นมีเทวดาอยู่ ซึ่งมักเรียกว่า รุกขเทวดา (อ่านว่า รุก-ขะ -เท-วะ -ดา). ในวรรณคดีไทยมักจะให้รุกขเทวดาซึ่งอยู่ประจำที่ต้นไทร เรียกว่า พระไทร มีบทบาทเป็นผู้ช่วยพระเอก. พระไทรมักจะมาอุ้มพระเอกซึ่งเป็นกษัตริย์หรือพระราชโอรสที่มาประทับพักแรมใต้ต้นไทรไปให้เป็นสามีของนางเอก เช่น อุ้มพระอุณรุทไปนอนกับนางอุษาเป็นต้น เรียกเป็นศัพท์ทางวรรณคดีว่า พระไทรอุ้มสม หรือ เทวาอุ้มสม เช่น เสียแรงชื่ออุษานารี ไยไม่มีเทวามาอุ้มสม.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.