เพราะฉะนั้น-ฉะนั้น (๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)

เพราะฉะนั้น-ฉะนั้น

          เพราะฉะนั้น ประกอบด้วยคำว่า เพราะ กับคำว่า ฉะนั้น.   เพราะฉะนั้น มีความหมายเหมือน ฉะนั้น และ ดังนั้น.   คำว่า เพราะฉะนั้น และ ฉะนั้น ใช้เชื่อมโยงประโยคที่มาข้างหลังกับประโยคที่อยู่ข้างหน้าให้เป็นเหตุเป็นผลกัน  ประโยคที่มาข้างหน้าเป็นเหตุ  และประโยคที่ตามหลังเป็นผล  เช่น   [กรรไกรตัดผ้าอาจทื่อได้เมื่อนำไปตัดกระดาษ   เพราะฉะนั้น ควรแยกกรรไกรตัดผ้าไว้ต่างหาก ไม่นำไปใช้ ตัดวัสดุอย่างอื่น.] กรมสรรพากรกำลังสร้างระบบเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลร่วมกัน เพื่อตรวจสอบการเสียภาษี เพราะฉะนั้นต่อไปผู้เสียภาษีก็จะเลี่ยงภาษีได้ยากขึ้น.  ผมทำงานทั้งเจ็ดวันต่อสัปดาห์ ฉะนั้น ผมจึงไม่มีโอกาสพาลูกไปเที่ยวเลย.   คำว่า เพราะฉะนั้น และ ฉะนั้น มักใช้ในภาษาเขียนหรือภาษาทางการ  และคำว่า เพราะฉะนั้น นิยมใช้มากกว่าคำว่า ฉะนั้น

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

ผีพราย (๗ มีนาคม ๒๕๕๔)

ผีพราย

         ผีพรายมีหลายชนิด แต่มีลักษณะที่สำคัญ ๒ ประการ คือเป็นผีผู้หญิงหรือเป็นผีที่มีแสงพราวพรายอยู่ในน้ำ. ผีพรายที่เป็นผู้หญิงชนิดหนึ่ง คือนางไม้ที่สิงอยู่ที่ต้นกล้วยตานี เรียกว่า นางพรายตานี. ผีผู้หญิงที่ตายทั้งกลม คือตายพร้อมกับลูกที่ยังอยู่ในท้องก็เป็นผีพรายตายทั้งกลม. อีกชนิดหนึ่งเป็นผีที่มาคอยกระซิบบอกให้ผู้ที่เลี้ยงผีพรายทราบเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เรียกกันว่า พรายกระซิบ. ส่วนที่เป็นผีน้ำจะเป็นแสงเรือง ๆ เห็นได้ในเวลากลางคืน. ตามจินตนาการของคนโบราณ ผีพรายในน้ำก็เป็นผีผู้หญิง ที่มีผมยาวสลวยพลิ้วไปกับสายน้ำ. ผีพรายน้ำมักจะทำอันตรายคนที่ลงน้ำทำให้จมน้ำตาย. ที่จริงผู้ที่ว่ายน้ำนาน ๆ อาจเป็นตะคริวอย่างหนักทำให้กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง เจ็บปวดจนไม่สามารถว่ายน้ำหรือช่วยตนเองให้ขึ้นมาเหนือน้ำได้ จึงจมน้ำตาย

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

หน้าพระที่นั่ง-หน้าที่นั่ง (๒๓ มกราคม ๒๕๕๔)

หน้าพระที่นั่ง-หน้าที่นั่ง

          คำว่า หน้าพระที่นั่ง หมายถึง เบื้องหน้าสิ่งก่อสร้างที่เป็นพระที่นั่ง เช่น ทหารรักษาพระองค์ตั้งแถวอยู่ที่หน้าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท. รัฐบาลจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่ลานพระราชวังดุสิต และตั้งเวทีอยู่หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม. ราชาศัพท์ที่ใช้เมื่อกล่าวถึงการแสดง การกระทำ การเสนอสิ่งใด ๆ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพระบรมราชวงศ์ คือคำว่า หน้าที่นั่ง  เช่น การแสดงละครหน้าที่นั่ง. การสวนสนามหน้าที่นั่ง. การแสดงขบวนเรือไฟหน้าที่นั่ง. การแสดงโขนหน้าที่นั่ง. คำว่า หน้าที่นั่ง มีผู้ใช้ว่า *ต่อหน้าพระพักตร์ ซึ่งไม่ถูกต้อง  เมื่อจะกล่าวถึงการกระทำสิ่งใด ๆ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพระบรมราชวงศ์ให้ทอดพระเนตรโดยตรง ให้ใช้คำว่า หน้าที่นั่ง

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.