เชื้อชาติ-สัญชาติ (๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)

เชื้อชาติ-สัญชาติ

          เชื้อชาติ  หมายถึงลักษณะเฉพาะทางชีวภาพของคนซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนจากลักษณะรูปพรรณ สีผิว  เส้นผม  และนัยน์ตา  ผู้ที่มีเชื้อชาติเดียวกันจะมีความรู้สึกผูกพันทางสายเลือดและทางวัฒนธรรม ทำให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  ถ้ายิ่งนับถือศาสนาเดียวกันก็จะรู้สึกผูกพันกันยิ่งขึ้น. ส่วนสัญชาติ หมายถึงการเป็นสมาชิกหรือประชาชนของประเทศใดประเทศหนึ่งตามกฎหมาย  แม้ลักษณะของบุคคลทางชีวภาพและวัฒนธรรมอาจแตกต่างกัน ผู้ที่เกิดในประเทศใดก็จะได้สัญชาติของประเทศนั้น ผู้ที่ถือสัญชาติของประเทศใดประเทศหนึ่ง ก็จะเป็นประชาชนประเทศนั้น ๆ ด้วย.  สัญชาติเป็นสิ่งที่โอนย้ายได้ตามกฎหมาย  เช่น  เขาเป็นคนเชื้อชาติไทยเดิมมีสัญชาติไทย  แต่ปัจจุบันไปก่อร่างสร้างตัวอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาจนได้สัญชาติอเมริกันแล้ว. ผู้ที่บิดามารดามีเชื้อชาติอื่นแต่ได้สัญชาติไทย ลูกก็จะได้สัญชาติไทยตามกฎหมายและถือว่ามีเชื้อชาติไทยด้วย. คนเราแม้จะต่างเชื้อชาติและศาสนาแต่หากมีสัญชาติเดียวกันก็ควรสามัคคีปรองดองกัน

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

นอนหอ-นอนเฝ้าหอ (๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔)

นอนหอ-นอนเฝ้าหอ

          นอนหอ หรือ นอนเฝ้าหอ หมายถึง อาการที่ชายผู้เป็นเจ้าบ่าวนอนเฝ้าอยู่ที่เรือนหอหลังพิธีแต่งงานแล้ว รอให้พ่อแม่ฝ่ายหญิงนำตัวเจ้าสาวมาส่งให้ตามฤกษ์. ประเพณีแต่งงานของคนไทยในสมัยก่อนนี้ถือเรื่องฤกษ์ยามเป็นเรื่องสำคัญ เพราะไม่ต้องการให้มีการหย่าร้าง จึงเลือกเวลาที่ดี ที่เป็นมงคลในการทำพิธีทุกขั้นตอน เรียกว่า ฤกษ์ เช่น ฤกษ์หมั้น ฤกษ์รดน้ำ ฤกษ์ส่งตัว. ในบางครั้งฤกษ์ส่งตัวห่างจากฤกษ์แต่งงานนานมาก อาจเป็นเวลา ๒-๓ วัน   เจ้าบ่าวก็จะต้องรอรับเจ้าสาวอยู่ที่เรือนหอจนกว่าจะถึงฤกษ์ส่งตัว. เรียกอาการที่เจ้าบ่าวรอเจ้าสาวอยู่นั้นว่า นอนหอ หรือ นอนเฝ้าหอ เช่น คุณปู่เล่าว่าเมื่อตอนที่ท่านแต่งงานกับคุณย่า พระที่วัดให้ฤกษ์แต่งกับฤกษ์ส่งตัวห่างกันถึง ๓ วัน พอพิธีแต่งงานเสร็จแล้วคุณปู่ต้องไปนอนหอไปไหนไม่ได้อยู่ถึง ๓ วัน คุณทวดจึงพาคุณย่ามาส่งให้. การกระทำกิจกรรมตามประเพณีที่ถือกันมาแต่โบราณ แสดงว่าเป็นชนชาติที่มีวัฒนธรรม จึงมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมานานแสนนาน

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.