แตกฝูง-แหกคอก (๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔)

แตกฝูง-แหกคอก

          คำว่า  แตกฝูง   มีความหมายว่า   ปลีกออกไปจากหมู่   เช่น  วัวที่แตกฝูงออกมาถูกจับผูกไว้ที่ต้นไม้.  หรือใช้ในความเปรียบ  หมายถึง  มีความประพฤติหรือกระทำการใด ๆ แยกออกไปจากหมู่ เช่น เรามาช่วยกันไปไหนก็ไปด้วยกัน  อย่าแตกฝูงเดี๋ยวจะหลงหากันไม่พบ.  เราทุกคนลงความเห็นร่วมกันแล้วว่าจะมาซ้อมที่สนามโรงเรียนทุกเย็น  เธอจะแตกฝูงไปซ้อมที่อื่นก็ตามใจ.  แตกฝูง ใช้กับความเห็นที่ผิดแผกแตกต่างกับคนอื่น ๆ ในกลุ่มด้วย  เช่น  พวกเราทุกคนเห็นชอบกับหัวหน้า มีเขาคนเดียวที่แตกฝูงไม่เห็นชอบด้วย.

          คำว่า  แหกคอก มีความหมายคล้ายกับคำว่า  แตกฝูง  แต่เป็นคำหยาบ มักใช้ตำหนิคนที่ประพฤติตนผิดพวกพ้องในทางที่ไม่ดี เช่น  พี่น้องประพฤติตนดีกันทุกคน มีคนเล็กคนเดียวที่แหกคอกไปเป็นนักเลง. ปัจจุบันอาจใช้หมายถึงประพฤติตนออกนอกกรอบของญาติพี่น้องหรือสังคมที่ตนอยู่ เช่น ครอบครัวเขาเป็นหมอทุกคน แต่เขาแหกคอกไปเป็นนักร้อง.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.